AMENTÜMÜZ - 3 - Allah’ın kitaplarına inanmak:

Cemil GÜL

25-02-2021 09:52


İlahi kitaplar biz kullara Allah’ımızın bildirdiği vahiy mesajlarıdır. Kitapsız kalemsiz hayat olmaz. Kitaplar biz insanların hayat kataloğudur. Tarih boyunca Rabbimiz, bize olan merhametinden dolayı nasıl bir hayat sürersek huzurlu ve mutlu oluruz, bunu en doğru bildiğinden, yol haritası gibi kitaplar göndermiştir.

Biz inananlar hayatımızı, yani yememizi içmemizi, giyim kuşamımızı, ticaretimizi, aile yapımızı, işimizi gücümüzü, komşuluğumuzu, düğünümüzü, cenazemizi hülasa bütün hayatımızı Kur’ân’a göre ayarlamalıyız.

Kur’ân’sız hayat olmaz. Kur’ân’sız hayat; pasaportsuz, biletsiz yurt dışı seyahatine çıkan kimseye benzer. Bu şekilde yurt dışına gidebilir mi? Elbette hayır. Öyleyse biz önce Kur’an’a iman edeceğiz. Sonra onu öğreneceğiz. Sonra O’nu hayatımıza tatbik edeceğiz.

Allah ilk insan Hz. Âdem’le beraber mesajlarını göndermiştir. Bazı peygamberlere sahifeler göndermiştir. İlk inen on sahife bir broşür içeriği şeklindedir. Daha sonra Zebur, Tevrat, İncil ve en son da kıyamete kadar geçerli olmak üzere bütün insanlığa kurtuluş reçetesi olarak indirilen Kur’an-ı Kerim gönderilmiştir.

Herkes O Kitap’la mutlu olacak, hepimiz hayatımıza uyguladığımızda O’nunla huzur bulacağız.

Bütün semavi kitaplar hem dünyada hem de Ahiret’te yüzümüzü, gönlümüzü ve hayatımızı nurlandıran, Arş’tan Ferş’e uzanan Allah’ın kopmayan ipidir. Bu kitaplardan tahrif olmadan, değişmeden gelen tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir.

Kim Kur’an’a tutunursa kurtulur, kim O’nunla konuşursa doğru konuşur, kim O’nunla hükmederse en doğruyu yapmış olur, kim O’nu okursa her harfinden en az on sevap alır. Kim O’nu kabul etmezse dışarıda kalır. Allah muhafaza eylesin.

Allah’ımız kaç kitap ve sahife göndermiştir?4 kitap ve 100 de sahife yani kısa, öz mesajlar içeren vahiyler göndermiştir.  O günkü toplumlara, seviyelerine ve kapasitelerine göre çok kısa ve önemli konuları vahiyle bildirilmiştir. Sonradan insanlar ve toplumlar ilerledikçe, kulların seviyeleri yükseldikçe daha kapsamlı emirler göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim evrensel midir? Elbette kitabımız Kuran-ı Kerim evrensel, bütün insanlığın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede, bütün insanlığa gönderilmiş bir mukaddes kitaptır. Onu okuyan, ey iyi kitabı okumuş olur. Onu baş tacı eden hiç mi hiç perişan olmayacaktır. Ahirette de en mutlu insan olacaktır. Kur’an-ı okuyan Allah ile konuşuyor gibi inanmalı, anlamını anlamaya çalışmalıdır.

Kur’an insanları dünya ve ahiret mutluluğuna yönlendirir.

Kur’an’la amel eden, en doğru yolu bulmuş demektir.

Kur’an Allah tarafından adeta yeryüzüne uzatılmış, Allah’ın en sağlam ipidir, bağıdır. Onu tutan Allah’a kavuşur. Onunla hükmeden en doğru hüküm veren olur.

Haydi yolumuz Kuran olsun. Hayatımız nurla dolsun. Âmin.

Sorulara devam edelim…

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize nasıl inmiştir?

Kur’an, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav), Cebrail isimli melek tarafından getirilmiştir. Allah ile peygamberleri arasındaki bu iletişime “vahiy” diyoruz. Peygamberimiz bazen rüyada, bazen de Cebrail (as) olmadan aracısız olarak Allah’tan Kur’an ayetlerini almıştır.

Kur’an nerede, hangi yıllar arasında inmiştir?

İlk ayet 610 yılında, Mekke’de, Hıra Dağında indirilmeye başlanmıştır.

Bazı bölümleri Mekke’de, bazı bölümleri Medine’de olmak üzere yaklaşık 23 senede indirilmiştir. Son ayet 632 yılında inmiş ve Kur’an tamamlanmıştır.

Sure ve ayet ne demektir?

Kur’an-ı Kerim ana bölümlere ayrılmıştır. Uzun veya kısa cümlelerden oluşan ana bölümlere sure denir.

Sureleri oluşturan cümlelere ise ayet adı verilir.

Kur’an’da 114 sûre, 6236 ayet vardır.

Mekkî ve Medenî sure ne demektir?

Mekke’de inen surelere Mekkî sureler, Medine’de inen surelere Medenî sureler denir.

Cüz ne demektir, Kur’an hangi sure ile başlar hangi sure ile biter?

Kur’an’ın her 20 sayfasına cüz denir ve Kur’an’da 30 cüz vardır.

Kur’an, Fatiha Suresi ile başlar, Nas Suresi ile biter.

Kur’an’daki en uzun ve en kısa sure hangisidir?

Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sure Bakara Suresi, en kısa sure ise Kevser Suresi’dir.

En çok okuduğumuz sure hangi suredir?

En fazla okuduğumuz sure Fatiha Suresi’dir. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Bunlar toplam 40 rekât yapıyor. Bizler her rekâtta, yani günde 40 defa Fatiha Suresi’ni okumuş oluyoruz.

Niçin Kur’an okumalıyız?

İnsan sadece namaz kılarak, oruç tutarak ibadet etmiş olmaz. Kur’an-ı Kerim okumak da ibadettir. Çünkü Kur’an Allah’ın sözüdür. Sevgili Peygamberimiz, en hayırlı ve iyi insanların Kur’an öğrenen ve öğreten insanlar olduğunu söyler. Bizler Allah’a ve Peygambere inandığımız için Rabbimizin bize ne gibi mesajlarının olduğunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir.

Kur’an nasıl okunmalıdır?

Kur’an, Rabbimizin bize gönderdiği özel bir kitaptır. Dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ve ölümden sonraki hayatı anlatır bize. Kur’an okumamızı bizden Rabbimiz istemektedir. Bu yüzden onu hem Arapça aslından hem de açıklamalarından okumalıyız.

Ancak o, sıradan bir kitap değildir.

Kur’an okumaya başlarken abdest alarak maddi, manevi kirlerden arınmalıyız.

“Eûzü billahi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahîm” diyerek başlamalıyız.

Anlaşılır şekilde tane tane okumalıyız.

“Sadakallahul Azîm” diyerek bitirmeliyiz.

Kur’an ayetleri bir araya nasıl getirilmiştir?

Peygamber Efendimiz’in arkadaşlarından (sahabe) bir kısmı, O’na gelen Kur’an ayetlerini anında yazıp kaydediyordu. Bu kimselere “vahiy kâtibi” denir. Yaklaşık kırk tane vahiy kâtibi vardı. Kur’an aynı zamanda Peygamberimiz’in birçok arkadaşı tarafından ezberleniyordu da.

Kur’an, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, Hz. Ebubekir zamanında tek bir kitap olarak bir araya getirildi, Hz. Osman zamanında çoğaltılıp diğer şehirlere gönderildi.

Kur’an’ın içindeki bilgileri ve emirleri anlamamızı kolaylaştıran kimdir?

Şüphesiz Peygamber Efendimiz’dir. Eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı, Kur’an’da emredilen ibadetleri nasıl yapmamız gerektiğini bilemezdik. Kur’an’da namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yapmamız istenir; ancak ayrıntıları verilmez. Bize bunları Peygamber Efendimiz, hadislerinde tarif etmiştir, kendisi yaşayarak göstermiştir.

Kur’an’dan başka İlahi kitap var mıdır?

Allah Teâla Hazretleri binlerce, on binlerce peygamber göndermiştir. Biz, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberleri biliyoruz sadece. Allah, bu peygamberlerin bir kısmına kitap vermiştir. Kitap verilen peygamberler şunlardır:

Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davut’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil verilmiştir.

Ayrıca bazı peygamberlere Allah tarafından sayfalar indirilmiştir.

Ancak Yahudiler Tevrat’ı, Hristiyanlar da İncil’i değiştirmiş, bozmuşlardır. Bunun üzerine Allah Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Ve Kur’an değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE