Asım'ın Nesli: İdeal Gençlik

Akif CEMİL

20-09-2017 23:08


“Asım’ın nesli diyordum ya… nesilmiş gerçek;

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

                                                 Mehmet Akif

Her din, fikir ve ideolojinin gençlerle ilgili bir hedefi vardır.

Bunu; var olmak, geleceğe güvenle bakmak, ilkelerini bir sonraki nesle aktarmak, toplumu inşa etmek için yaparlar.

Ve yine tarihin akışı içinde ekol olmuş şahsiyetler, fikir adamları, kendi düşünceleri etrafında toplanan gençler veya idealize ettikleri gençler için sembol şahsiyetler koyar ve onları isimlendirir.

Yakın tarihimizde Necip Fazıl Kısakürek; ideal genç olarak ‘Mehmed’e seslenmiş, Büyük Doğu Gençliği’ni hedeflemiş, Sezai Karakoç; Diriliş Nesli’ni oluşturmaya çalışmıştır. Mehmet Akif de görmek istediği, özlediği nesli, Asım’ın şahsında karakterize etmiştir.

Mehmet Akif gençlerle ilgilenirdi

Akif gençliğe önem verir, onların iyi yetişmesini isterdi.

Bunu sadece istemez, üzerine düşen görevi de yerine getirirdi.

Zaten hayatının bir bölümü eğitim faaliyetinin içinde geçmiş, gençlere ilim, din, edebiyat sevgisi aşılamaya, bilgisini de vermeye çalışmıştır.

Okuldaki eğitim faaliyetinin dışında yetenekli gençlerle özel dersler de yapardı. Bildiğini öğretmekten çekinmezdi. Mesela, Mahir İz’le birlikte ders okur, yetiştirmeye çalışır, onu Büyük Türk Lügati yazarı Hüseyin Kazım Bey’e götürerek tanıştırır. “Bu senin bildiğin gençlerden değildir” diye de iltifat eder. Fatin Hoca ve diğer bazı dostlarıyla da görüştürür.

Yine Asım Şakir diye bir gençle tanışır. Ondaki zekâ ve yeteneği görünce, eğitimiyle ilgilenir, Fransızca öğrenmesini sağlar. Mısır’dayken bile onunla meşgul olur, ona mektuplar gönderir, değişik alanlarda rehberlik yapar.

Asım Kimdir?

Mehmet Akif, Safahat’ın altıncı kitabına Asım adını verir. Bu eserinde üç temel kahraman vardır: Hocazade (Akif), Köse İmam (Ali Şevki Hoca, Akif’in sevdiği bir dostu ve babasının talebesi) ve Asım (Köse İmam’ın oğlu). Bu uzun şiirde, Hocazade ile Köse İmam çatışır ama anlaşır, birbirlerinin fikirlerinden yararlanır, birbirlerine ufuk açarlar. Köse İmam, geleneği temsil eder, Hocazade yeniliği savunur. Ama her iki düşüncenin eksik ve hatalı taraflarını şairimiz dile getirir.

Kahraman gencimiz Asım ise, İslami hassasiyeti olan, memleket sevdalısı, işgalci güçlere karşı mücadele veren, mahallesindeki fakirlere yardım eden, sefilliğe, ahlaksızlığa müdahale eden, delikanlılık yönü baskın, hatta devrim yapmayı düşünen bir gençtir. İnancının taşkınlığı sonucu meyhaneleri basar, kumarbazları tehdit eder, Müslümanlar perişan iken utanmadan açıktan eğlence düzenleyenleri döver, sarhoşları kovalar, millet sefalet içindeyken, zevk ve safa peşinde koşan hayâsız zengin züppeleriyle kavga eder. 

Bu durumdan hem memnuniyet hem de memnuniyetsizlik duyar çevresi.

Hocazade ile Köse İmam, Asım’ın yaptıklarından, yapmayı düşündüklerinden hareketle, Müslüman bir gencin nasıl olması gerektiğini tartışırlar.

Gerçekte Asım, Köse İmam’ın oğlu değildir, çünkü hayatında hiç evlenmemiştir. Asım muhayyel, hayal ürünü bir kişiliktir. Yani bir sembol isimdir.

Akif nasıl bir genç istemektedir?

Üstad Mehmet Akif’in, Asım’ın şahsında gençlerden istediği özellikler şunlardır:

 • Müslüman Genç; İslam’a gönülden bağlı, inancı sağlam olmalıdır.
 • Dinin prensip ve kurallarına uymalıdır.
 • Doğu’yu da Batı’yı da iyi derecede bilmeli, onların tekniğini almalı ama maymun gibi taklit etmemelidir. 
 • Bilgi ve ahlak sahibi olmalıdır.
 • Ruhu İslamiyet, kafası çağdaş ilimle yoğrulmalıdır.
 • Vatanına, milletine bağlı olmalıdır.
 • Ailenin önemini kavramalıdır. 
 • Tarihini sevmelidir.
 • Haksızlığa tahammülü yoktur, hakkı üstün tutmalıdır.
 • Düşmanını bilmeli, onların oyununa gelmemelidir.
 • Birlik ve beraberlik için çırpınmalıdır.
 • Kimsesiz ve yoksullara karşı bütün gücüyle yardım etmelidir.
 • Yanlışlık karşısında haykırıp, onu düzeltmeye çalışmalıdır.
 • Gücünü şahsi çıkarları için değil, dini, vatanı ve milleti için kullanmalıdır.
 • Kavgacı ama bu kavgası adalet ve hakkaniyet için olmalıdır.
 • Sağlam bir bünyeye sahip olup spor yapmalıdır.
 • Çalışkan olup, tembellikten nefret etmelidir.
 • Ümit ve azim sahibi olmalıdır.

Asım’ın nesli vefalıdır

Üstad Mehmet Akif bütün bir ömrünü bu ve benzeri ilkeler için harcamış, gençliğin bu ilkeler üzere yetişmesi için tüm enerjisini harcamıştır.

Bu nesil, Asım’ın Nesli de kendisine her zaman sahip çıkmıştır.

Ülkeye gelişinin suskunlukla geçiştirildiği, vefatının milletten gizlendiği, resmi zevatın ilgisiz kaldığı bir günde, durumu haber alan üniversite öğrencisi Asım’lar, kısa zamanda camiyi doldurmuştu. Bir fakir ve kimsesiz cenazesi görünümündeki tabut, Kâbe örtüsü ve bayrağa sarılarak, eller üstünde mezara kadar götürülmüş; İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dualar sonrası gömülmüştü.

Asım’ın nesli, Akif’in neslidir.

Onun davasının neferidir.

Yüreği İslam için çarpan ve davasının mücadelesini veren gençliktir.

İnancı ve ideali uğruna fedakârlık yapan, koşturan, kendini en mükemmel bir şekilde yetiştirendir.

Bu gençlik, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da üzerine düşeni yapacaktır.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm eğitimcilerimizin bu kıvamda bir nesil yetiştirmek için çaba harcama temennisiyle…

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE