Balkan Düşünceleri

Akif CEMİL

06-09-2017 21:27


Bize hüznü, çileyi, gözyaşını, inanç uğrunda fedakârlığı, hicreti, direnci, yoksulluğu, yoksunluğu, medeniyetimizi, işgalleri, geçmiş ve geleceği hatırlatır Balkanlar. Hatırlatır ama bizzat görmek ise tüm bu duyguları yaşatır.

 

Bir haftalık Kosova/Makedonya ziyaretimiz, bu topraklarla olan köklü bağımızı göstermesi açısından çok büyük etki bıraktı. Uzaktan sevmek, uzaktan bir bağ kurmak ile aynelyakînmüşahede etmenin farkını birebir, anbean yaşadık. 

 

Ve gördük ki Üsküp ile Bursa'nın, Priştine ile Gaziantep'in, Prizren ile Amasya'nın, İpek ile Manisa'nın veya diğer illerimizinçok da farkı yok.

Son bir asırda, komünist yönetimlerin, dini ve tarihi varlığı yok etme çabalarına rağmen, baskı ve zulümlere rağmen, ateist eğitim programlarına rağmen Müslümanlar, varlıklarını sürdürmüşler. Belki bilgi eksikleri olmuş, belki inançlarını tam yaşayamamışlar, belki örf ve adetlerini tam sürdürememişler ama Müslümanlıklarını, İslam üzere olduklarını kaybetmemişler.

 

Bu sebeple, Balkan Müslümanlarına saygı duymaktan, onları bir kez daha sevmekten başka bir şey yapamazsınız. Sadece saygı duymak ve sevmek mi? Bu ön şart… Devamında sorumluluklarımız gelmekte.

 

Her şeyden önce o coğrafyayı tanımamız gerek.

İmkân bulanlar, yolunu düşürenler muhakkak bir Balkan turu gerçekleştirmeli. O coğrafyadaki Müslüman varlığını, tarihi birikimi, yaşam biçimimizle olan benzerliği müşahede etmeli. Müşahede etmeli ki, o topraklarda bizim gibi inanan, düşünen ve bizden üst düzey beklentileri olan mümin yürekleri fark etsin. Kucaklaşsın. Güç versin, güç alsın.

 

Ve sonra tarihi misyonumuzu hatırlamamız gerek.

Yüzyıllar boyu idare ettiğimiz, İslam yurdu kıldığımız, kan bağıyla bağlandığımız, kanımızla bereketlendirdiğimiz o toprakların, Anadolu gibi mübarek olduğunu hissedelim. Gençleriyle buluşalım, gençlerimizi götürelim, gençlerini getirelim. Maddi manevi yardımlaşma içinde olalım. Anaların dualarını alalım, babaların cesur yüreklerini görelim.

 

Şehadet şerbetini içen Sultan Murat'tan cihadı, Aliya'dan bilgelik ve hikmeti, Âdem Yaşari'den direnişi, nice hayır sahiplerinden infakı, yetişen binlerce ulemadan ilmi, üdebadan edebiyatı, arifinden irfanı alalım ve yayalım.

Ve halka halka büyüyelim.

 

Siyaseten, iktisaden, ictimaen, ahlaken ve edeben…

 

Unutmayalım, coğrafyamız sadece Anadolu'yla sınırlı değil. Balkanlar, şark-ı evsat, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika, yani bütün bir yeryüzü bize emanet ve bizden ses ve el bekliyor.

 

Balkan Düşünceleri

Akif Cemil/MİLAT

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE