DERS OKUTAN KARDEŞLERİMİN DİKKATLERİNE!!!

Dr. Mehmet SÜRMELİ

02-01-2020 05:25


İrşat ve bu görevi yerine getirecek kimselerin keyfiyetiyle ilgili hatırlatmalarda blunduk. Daha kaliteli bir eğitim vermek istiyor ve gönülleri doyurmanın yolunun zihinleri doyurmaktan geçtiğine inanıyorsak, irşat konusunda aşağıdaki hususları ciddi olarak düşünmeliyiz:

1. Yapılacak dersler plânlı bir şekilde yapılmalıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi için Müslümanlar plân, strateji ve koordinasyon merkezleri oluşturup başına ehliyetli insanları getirmelidir. Genelde plânlama hususlarında eksik olan Müslümanlar davet vb. çalışmalarda hiç plân yapmamaktadırlar.
2. İrşat ve davetin sağlıklı yapılabilmesi için plânlı, programlı ve kadrolu çalışmak esastır. Davet adına ne yapılacaksa plan, ünite, uygulama ve kazanımlar dâhil profosyenel bir şekilde kayda bağlanmalıdır.
3. İrşat, bir takım çalışmasıdır. Yıpranmamış bir ekip kurulmalı ve eğitim plânı tüm insanları kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Kurulacak ekip ilim, amel, ihlas, takva ve ahlak bakımından en önde olmalıdır.
4. Din; masalcı bir anlayışla kapalı odalarda bireysel zevklerin doruğa çıkarıldığı bir olgu hâline getirilmemelidir. Din, hayatla ilişkilendirilmeli ve hayatın bütün sorunlarına İslâm’dan çözümler ortaya konulmalıdır.
5. Davet ve irşatta görev alan kimseler sağlam kaynak kullanımına dikkat etmeli ve üzerinde şaibe olan; İslâm ulemasının sahihliği hususunda icma etmedikleri eserler referans verilmemelidir.
6. İman ettiğimiz din; hayatımıza katılmalı, bizi ve neslimizi pozitif yönde değiştirecek bir anlatı içerisinde sunulmalıdır. Müsteşrik ağzıyla din tebliğ edilmemelidir. Söylenenler önce davetçiler tarafından amelî hale getirilmelidir.
7. Anlatmış olduğumuz İslâm, insanların problemlerine çözümler üreten bir din olmalı. Hayatın tüm alanlarını bütün kurumlarıyla kuşatmalıdır.
8. Din öğretimi Kur'an-ı Kerim ve Sünnet eksenli yapılıp ana kaynaklara inilmeli ve hurafelerden uzak bir anlayış geliştirilmelidir.
9. İrşatta, insanlara ortalama insan zekâsının anlayacağı şekilde hitap edilip kavramlar karıştırılmamalı; felsefileştirmede aşırılığa kaçılmamalıdır.
10. Aşırı yük hastalığından kaçınılmalıdır. Sürekli aynı kişilere ağır ödevler yükleyip diğer insanları boş bırakmak sorumluluk yüklenen insanları yorar ve verimden düşürür.
11. İslâm'la ilgili içtihatlar, ekoller mutlaklaştırılarak bir din haline getirilmemelidir. Yerine göre farklı mezhep ve görüşlere istikametten ayrılmadan yer verilmelidir. İttifak edilen hususlarda ortak hareket edilmeli, ihtilaf edilen konularda Müslümanlar birbirlerini mazur görmelidirler.
12. Ağır akademik konular halkın önüne getirilerek tartışılmamalıdır. Bu tartışmalardan zaman zaman müspet sonuçlar çıkmadığı gibi, konulara yabancı olan ve alt yapısı olmayan Müslümanların inançları sarsılmaktadır.
13. İhtilaf ve ittifak ahlakı iyi bilinmelidir. Derslerde farklı içtihatlar yerilmemeli ve fürudaki ihtilafın içtihadi ve rahmet oluşuna vurgular yapılmalıdır.
14. Dinî eğitimde hatalardan korunmak ve davetçilerin, hakikati aramada subjektif/hissî yaklaşımdan, metodik yanlışlardan uzaklaşmaları için yeterli usul bilgisiyle donanmaları gerekir. Bu nedenle davetçiler; fıkıh okumalarından önce fıkıh usulünü, tefsirden önce tefsir usulünü, hadisten önce hadis usulünü, kelami konulardan önce de kelamın usulünü öğrenmelidirler.

MEHMET SÜRMELİ

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE