Haydi çocuklar camiye

Akif CEMİL

06-06-2017 00:07


Ah çocuklar, sizin yüzünüzden büyüklerin kavgası bitmeyecek anlaşılan.

Nasıl bir eğitimden geçeceği, neler okuyup okumayacağı, kimlerle arkadaşlık kuracağı, ne giyip giymeyeceği, ne izleyeceği, nereye gideceği gibi onlarca konuda büyükler küçükler adına karar vermekte. Bu elbette normal. Burada aslolan fıtratına ve inancımıza uygun bir yönlendirmenin yapılmasıdır. Fıtratlarının korunmasıdır. Safiyetlerinin bozulmamasıdır.

Ramazan ayının girmesiyle şenlenen camilerimizde; kubbeleri çınlatan çocuk sedaları, bağırışları, haykırışları, koşturmacaları, oyunları ayrı bir renk oluşturmaya başladı.

Geçenlerde yatsı sonrası camiden çıkınca yanımdaki arkadaş, rahatsızlığını dile getirdi.

-Bu çocuklara sahip çıkılsa çok iyi olacak.

-Hayırdır?

-Baksana namaz boyunca nasıl gürültü yaptılar, namazdan bir şey anlamadık!

Doğru, çocuklar zaman zaman gürültü yapmışlardı. Ama camiye gelmişlerdi işte. Onların camide olması başlı başına bir kazanımdı. Camiyi, hayatlarının en aktif, serbest, etkiye açık döneminde görmesi, güzel hatıralarla büyümesi, orayı hayatının merkezine almak için vazgeçilmez görmeleri, bireysel hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu sebeple camiye gelmeleri çok önemliydi.

Tabi ki cemaati rahatsız edecek tavırlara karşı sorumlu olanların da görevlerini yapmaları gerekmektedir. Yapanları tebrik ederken yapmayanları da tenkit ediyorum. Kimler ne yapmalı?

Önce anne babalar. Onlar çocuklarını camiye getirmekle en önemli anne-babalık görevlerinden birini yerine getiriyorlar. Gayet güzel. Ancak onlara sınırsız bir özgürlük alanı da bahşetmemelidirler. Mekanın kutsallığını hatırlatmalı, niçin ve nasıl davranmaları gerektiğini sık sık hatırlatmalıdırlar. Belki yanlarında tutarak veya özel bir alanda sınırlı bir serbestiyet içerisinde o mübarek havayı teneffüs etmelerini sağlamalıdırlar.

Sonra cami görevlileri. Onlar, eğer fiziki şartlar müsait ise çocuklar için özel bir alan oluşturmalıdırlar. Namaz öncesi veya arası, çocuklara hitaben gayet şefkatli bazı hatırlatmalar yapmalıdırlar. Cemaati rahatsız edici hareketlerin gerçekleşmesi halinde çok nazik uyarılarda bulunmalı, belli aralıklarla onlara namaz çıkışı bazı küçük hediyeler vermelidir.

Ve cemaat. Onlar asla olumsuz ve kırıcı tavırlarla devreye girmemelidirler. Sert sözler ve ürkütücü bakışlarla camiden soğutmamalıdırlar. Onlara tahammül etmeyi öğrenmelidirler. Yapacakları uyarılarla da asla incitici ve camiden soğutucu yaklaşım sergilememelidirler. Çünkü cemaatimiz bu anlamda sabıkalıdır. Daha sonra büyüyüp de bir hacı amcanın yanlış müdahalesini gerekçe göstererek camiye bir daha yaklaşmayan sayısız insanımız bulunmaktadır. Bu vebali hiç kimse boynunda taşıyamaz.

Unutmayalım ki Allah Resulü (sav) çocukları severdi. Onların camiye gelmesini yasaklamaz, engellemezdi. Tam tersine, torunlarının, namazdayken sırtlarına binmesine, boyunlarına dolanmasına şefkatli bir şekilde yaklaşmıştır. Böylece bizlere de bir mesaj vermiştir. Camiye ge(tiri)lip ağlayanları duydukça, çocukları veya annelerini suçlama yerine namazı kısa kesmek suretiyle bir çözüm getirmiştir.

Çocuklarımız, camilerin manevi havasıyla büyümelidirler. Onları camiden uzak tutmak, hangi gerekçeyle olursa olsun, geleceğimize kurşun sıkmak demektir. Bundan rahatsız olma yerine el birliğiyle sıkıntıları aşmamız, sorunu gidermemiz gerekmektedir. Bugün camiye almadığımız, uzaklaştırdığımız, kovduğumuz çocukları yarın zorlasak da camiye alamayız. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığının, çocukların camiye getirilmesiyle ilgili yürüttüğü çalışmalar baştan sona gerekli ve desteklenmelidir. Diyanet bir alan açmakta, bizler de bunu sağlıklı bir şekilde doldurmalıyız. Amaç kimsenin rahatsız olması, namazda huşunun bozulması değil bir neslin kazanılması, Allah ve Peygamber sevgisiyle büyümesidir.

Geçen hafta bir televizyon kanalının “ünlü” bir hocasının bu mevzuda yaptığı açıklama ne edebe, ne ilme, sünnete ne de pedagojiye uymaktadır. Çok talihsiz bir açıklama olup Diyaneti eleştireyim derken ayağına baltayı vurmuş, bir faciaya yol açmıştır.

Rabbimden bu mübarek günler hürmetine basiret diliyorum.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE