DİN KÜLTÜRÜ DERSİNDE OYUNLA EĞİTİM-1
Yazar Bilal Yorulmaz   

DİN KÜLTÜRÜ DERSİNDE OYUNLA EĞİTİM

Yapboz 

Besmele-i şerif, Allah (cc.), Muhammed (SAV) ve bazı kısa dua ve sûrelerin hat yazıları kesilerek puzzle (yap-boz) haline getirilebilir. Böylece çocuk çok detaylı bir şekilde bunların Arapça yazılışını öğrenmiş olur. Esasen bir yapbozun elde edilmesi oldukça kolaydır. Mescid-i Nebevi, mescid-i haram, cami vs. resimleri veya bir hat yazısı bir kartonun üzerine yapıştırılır. Daha sonra bir makasla çeşitli şekillerde ve boylarda kesilir. Böylece yapboz hazırlanmış olur.

Kâbe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Sultanahmet, minare, mihrab vs. fotoğrafları için de bu şekilde yap-bozlar hazırlanabilir.

 

Şekil 16. Yapboz Oyunu

 

Soru Cevap Oyunu

  Her çocuk işlenen konu hakkında, sınıftaki öğrenci sayısınca soru ve cevap hazırlar.15 öğrenci varsa 15 soru ve bunların 15 cevabı, soru ve cevaplar ayrı kağıtlarda olur. Kağıtlar geometrik şekiller, hayvan ve ağaç resimleri şeklinde hazırlanırsa daha zevkli olur. Sorular ve cevaplar sınıfa dağıtılır.

Birinci çocuk soruyu okur; cevap kimdeyse o parmağını kaldırır ve cevabı okur, cevabı okuyan çocuk elindeki diğer kağıttaki soruyu okur. Cevap kendisinde olan başka bir öğrenci de cevabı okur. Bu şekilde bitene kadar devam edilir. Böylece bütün sınıf zevkli bir eğitici oyuna çekilmiş olur.

Adam Asmaca

Öğretmen dersle ilgili olarak bir kavramı aklında tutar sonra o kavramın harfleri adedince tahtaya çizgi çizer. Çocuklar sırasıyla alfabedeki harfleri söylerler. Bilinen harf kelimedeki yerine yazılır ve adamın idam sehpası çizilir. Her yanlışta bir kısmı çizilir. Eğer adam asılmadan bilirlerse oyunu kazanırlar. Yoksa kaybederler ve öğretmen kavramı açıklar. Mesela MEKKE:

 

 Şekil 17. Adam Asmaca

 

Hafıza Oyunu

Bu oyun bilgisayarda da oynanabilir. Kağıt üzerinde de hazırlanabilir. Hepsinden iki tane olmak üzere çeşitli öğeler belirlenir. Bunlar Allah-Muhammed gibi hat yazıları veya önemli cami resimleri olabilir. Bunlar kareler halinde oluşturulur ve ters çevrilir. Çocuğun sadece iki kağıdı aynı anda açık tutma hakkı vardır. Amaç aynı olan öğeleri açmaktır. Mesela 1.resim Allah 8.resim Allah ise bunları tespit etmelidir. Çocuk aynısını bulamadığı resmi geri ters çevirir. Hepsini bulana kadar devam eder. En az denemede tamamını bulan oyunu kazanır.

 

           

Şekil 18. Hafıza Oyunu

   “Şöyle olsaydı ne olurdu” oyunu

Ortaya bir durum atılır ve çocuklar düşündürülür.

“Namaz 5 vakit değil de 50 vakit olsaydı ne olurdu” gibi.

 

“Şöyle olsa ne yapardım” oyunu.

“Öğle namazını kılmasam ne yaparım.” “Kardeşime kızdığım, onu dövdüğüm zaman ne yaparım.” “Bütün Müslümanları sevseydim ne yapardım.” v.s.

Hadi anlat bakalım

Üçer kişiden oluşan gruplar oluşturulur. Jüri daha önceden 50–60 tane madde belirler. Bunlar din kültürüyle alakalı film, kitap ismi, deyim, atasözü, din kültürü dersinde geçen ve rol yapılarak  anlatılabilecek unsurlar vs. olabilir. Tek kelime için 30 sn. Sonraki her kelime için 15 sn belirlenir. Bu süre içerisinde jest ve mimikleri kullanarak, hiç konuşmadan yarışmacının diğer 2 arkadaşına sorulan şeyi anlatması beklenir. Bilirlerse 10 puan alırlar. Bilemezlerse ve rakip takım bilirse rakibe 5 puan verilir. Bu oyun sayesinde çocuklar Din kültürüyle ilgili kavram, film, kitap vs. ye aşinalık kazanırlar. Bu kelimeler bilinçaltlarında yer eder. Ayrıca belirli periyotlarla bu oyunun tekrarı halinde çocuklar bu kitap, kavram vs.ye rastladıkları yerde ilgi duyar ve öğrenmeye çalışırlar. Çünkü bunlar oyunu kazanmalarına yarayacak materyallerdir. Ayrıca her sorudan sonra sorulan materyal hakkında bilgi verilirse daha etkili olunur.

Bu oyunu bir grup üniversite öğrencisiyle denedik. Bir hafta boyunca günde bir kaç seans, beş yüzden fazla film, deyim, kitap vs. soruldu ve çok verimli sonuçlar alındı. Oyun sonunda film, kitap kültürü çok genişlemişti. Daha önce bilinemeyen yaklaşık 50 madde tekrar sorulduğunda çok kısa bir sürede bu maddeler bilinmişti. Bu da bunun sadece bir oyun olmadığının ve bir öğrenmenin gerçekleştiğinin göstergesidir. 

Zincirleme Hafıza Oyunu

Bu oyun takriben on kişi ile oynanır. İlk yarışmacıdan din kültürü dersinde geçen veya din ile alakalı bir kelime, kavram söylemesi istenir. İkinci oyuncu o kavram ile ilgili bir kelimeyi söyler. Üçüncü oyuncu ilk iki kelimeyi söyler ve ardından ikinci kelime ile alakalı bir kelime söyler. Amaç ilk kelimeden itibaren bütün kelimeleri sırasıyla saymak ve son kelimeyle ilgili bir kavram eklemektir. Sırayı şaşıran veya son kelime ile alakasız bir kelime söyleyen elenir. Böylece hiç şaşırmadan söyleyebilen son kişi oyunu kazanır.

Bu oyun sayesinde öğrenciler din ile alakalı kavramlara aşinalık kazanır ve bunlar arasındaki irtibatı öğrenir.

Mesela, oruç à sahur à iftar à yemek à hurma à Medine......

Bu oyunu da bir grup üniversiteli öğrenci ile denedik. Bu zincir kırk kelimeye kadar ulaştı. Ayrıca oyuncular ertesi gün kavram silsilesini rahatlıkla hatırlayabiliyorlardı. Kavramlar oyuncuların zihnine adeta kazınmıştı.

Cümle Tamamlama Oyunu

Öğretmen dersle alakalı bir cümle söyler. Fakat bir kısmını eksik bırakır. Boşluğu tamamlayan öğrenciye sıra gelir (hak kazanır). Bilen öğrenci bir cümle kurar ve sınıfa sorar. Bu eksik cümleyi başka bir öğrenci tamamlar ve o da bir cümle sorar. Bu şekilde oyun devam eder.

Mesela , secde namazın bir ........................

 

Kelime Türetme Oyunu

Burada sadece din dersiyle ilgili kavramların kullanılacağı belirtilir. Öğretmen bir kavram söyler. Sıradan birinci öğrenci kavramın son harfiyle başlayan başka bir kavram söyler. Böylece devam eder.

Mesela, kuran à namaz à zekât à teravih à hayır à ramazan vs.

Harf oyunu

Bir harf belirlenir ve istenilen konudan bu harfle başlayan kavramların yazılması istenir ve en çok bilen kazanır. Mesela, T: temizlik, taharet, teyemmüm vs.

İşlenilen konular arttıkça kapsam da genişletilebilir. Farklı kategoriler ortaya konur. Bu oyun isim –şehir oyununa benzer.

Harf

İsim(peygamber, sahabe ismi vs.)

Haramla ilgili

Helalle ilgili

Namazla ilgili

Diğer üniteler

M

Hz. Musa (as)

Mısır çalmak

Meyve yemek

Miraç

...............

Şekil 20. Harf Oyunu

 

TAKVA YARIŞI

Bu oyunda çocuklar iyilik ve kötülük yapmanın sonuçlarını daha somut bir şekilde görüyorlar. Oyunun basamaklarında “Kur’an okumayı öğrendiniz, 100 takva puanı ve Kur’an okuma belgesi kazandınız.”, “Bugün bayram, bir el daha oynayınız.”, “Bugün tatil bir el bekleyiniz.”, “Hayvanlara kötü davrandınız, 30 takva puanı kaybettiniz.”, “Dişlerinizi fırçaladınız, 20 takva puanı kazandınız.” gibi ibareler var. Çocuklar sırayla zar atıyorlar ve geldikleri kutuya göre puan alıyor, kaybediyor veya bekliyorlar. Böylece çocuklar iyilik yaptıkları zaman sevap kötülük yaptıkları zaman günah alacaklarını daha somut bir şekilde öğreniyorlar. Oyunda ayrıca banknot şeklinde hazırlanmış 10, 50, 100, 250, 500, 1000 takva puanları ve hacc, umre, infak, Kur’an okuma, takva yarışı başarı belgeleri alınıyor. (Bu zevkli oyun Adım Yayıncılık tarafından piyasaya sürülmüştür.)

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet