Sure isimleri ve Anlamları
Yazar Site Yöneticisi .   

Sample Image

 

ALFABETİK SIRAYA GÖRE  KUR’AN- I KERİM’ DEKİ 114 SURE VE ANLAMLARI

 

A’ LÂ: Yüce              

LOKMAN: Hz. Lokman

A’ RÂF: Cennet ile cehennem arası sur                   

MÂ’ ÛN: En küçük hayır        

ABESE: Yüzünü ekşitti, buruşturdu        

MÂİDE: Gökten inen donanmış sofra

ÂDİYÂT: Koşan atlar           

MEÂRİC: Yükselme dereceleri

AHKAF: Kum tepeleri          

MERYEM: Allah’ a dosdoğru kulluk yapan

AHZÂB: Hizip, grup              

MUHAMMED: Yerde ve gökte övülen

ÂL- İ İMRÂN: İmran ailesinden bahseder       

MÜ’ MİNUN: İnananlar

ALÂK: Aşılanmış yumurta           

MÜ’MİN: İnanan

ANKEBUT: Örümcek           

MÜCÂDİLE: Mücadele eden kadın

ASR: Yüz yıl, ikindi vakti           

MÜDDESİR: Örtüsüne sarılıp bürünen

BAKARA: Sığır, İnek           

MÜLK: Hükümran olan Allah

BELED: Belde, şehir              

MÜMTEHİNE: İmtihana tutulan kadın

BEYYİNE: Açık delil                        

MÜNÂFİKUN: Dıştan inanmış, içten inanmayan

BÜRÛC: Burçlar               

MÜRSELÂT: Gönderilenler

CÂSİYE: Diz üstü çöken           

MÜTAFFİFÎN: Ölçü, tartı

CİN: Dumansız ateşten yaratılan varlıklar     

MÜZEMMİL: Örtünüp bürünen

CUM’ A: Toplantı günü           

NAHL: Bal arısı

DUHÂ: Kuşluk vakti              

NAS: İnsanlar

DUHÂN: Kıyamet dumanı           

NASR: Yardım

EN’ ÂM: Büyük baş hayvanlar       

NAZİÂT: Söküp çıkaran

ENBİYÂ: Peygamberler          

NEBE: Kıyametin haberi

ENFÂL: Ganimet            

NECM: Parlak yıldız

esaslarını sırf Allah için uygulamak      

NEML: Karınca

FÂTIR: Fıtrat, yaratan       

NİSÂ: Kadınlar

FATİHA: Açan        

NÛH: Nz. Nuh’ u anlatır

FECR: Şafak, tan yerinin ağarması        

NÛR: Yer ve gökleri aydınlatan

FELÂK: Sabah, yarmak

RA’ D: Gök gürültüsü

FETİH: Başarı, zafer           

RAHMÂN: Dünya da bütün mahlukata acıyan

FÎL: Hayvanın adı             

RUM: Romalı, Bizanslılar

FURKAN: Hakkı batıldan ayıran       

SÂD: Sad harfi

FUSSİLET: Olayları açıklayan                   

SAF: Saf tutup Allah yolunda savaşan

GÂŞİYE: Dehşetiyle her yeri saran kıyamet     

SÂFFÂT: Saf tutan melekler

HAC: Haccı anlatır             

SEBE: Bir kavmin adı

HADÎD: Demir, güç              

SECDE: Secde edenler

HÂKKA: Hak, hakikat, kıyamet

ŞEMS: Güneş

HAŞR: Sürülüp, çıkarılmak         

ŞUARÂ: Şairler

HİCR: Taş ehli                        

ŞÛRÂ: Danışma heyeti

HUCURÂT: Hücreler, odalar                     

TÂHÂ: Mukatta harf - İşaret - Ya Muhammed

HÛD: Hidayete eren           

TAHRÎM: Haram etmek

HÜMEZE: Alay etmek,            

TALÂK: Boşanmak

İBRÂHİM: Delille konuşan ve iyiliğe eren     

TÂRIK: Gece çok ışık saçan yıldız

İHLÂS: Samimi olmak, dine içten bağlanmak ve                

TEBBET: Kurusun

İNFİTÂR: Yarılmak            

TEĞÂBÛN: Kar veya zarar ettiğini anlama günü

İNSAN: Noksan, hatalı           

TEKÂSÜR: Çoklukla övünmek

İNŞİKAK: İkiye yarılmak

TEKVÎR: Güneşin dürülmesi

İNŞİRÂH: Genişlemek, açılmak, sevinmek      

TEVBE: Pişmanlık

İSRÂ: Gece yolculuğu           

TÎN: Dağ veya incir

KAARİ’ A: Kapı çalan, kıyamet        

TÛR: Dağın adı

KADİR: Değerli, kıymetli           

VÂKIA: Vukuat, olay, kıyamet olayı

KAF: Kaf harfi

YÂSÎN: Mukatta harf - Ya Muhammed - Ey İnsan

KÂFİRÛN: Kâfirler, inkâr edenler        

YÛNUS: Hz. Yunus

KALEM: Nun, okka, kalem           

YÛSUF: Hz. Yûsuf

KAMER: Ay, ayın ikiye bölünme olayı                 

ZÂRİYÂT: Rüzgârlar

KASAS: Kıssalar, olaylar          

ZELZELE: Deprem, sarsıntı

KEHF: Mağara arkadaşları

ZUHRUF: Ziynet, altın

KEVSER: Çok nimet, cennette bir ırmak, havuz

ZÜMER: Zümre, topluluk

KIYÂMET: Kıyamet günü

 

KUREYŞ: Kavmin adı

 

LEYL: Gece

 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet