DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YARIŞMA SORULARI
Yazar HULUSİ YİĞİT   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YARIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI
Soru     1 İslam Dinine göre su bulunmadığı zaman toprakla sembolik olarak alınan abdeste ne denir?  
Cevap  1 Teyemmüm  
Soru     2 Hz. Muhammed'in farz ve vacip dışında yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?  
Cevap  2 Sünnet  
Soru     3 Hz. Muhammed'in kızı, damadı ve torunlarıyla devam eden soyuna ne ad verilir?  
Cevap  3 Ehl-i Beyt  
Soru     4 Hz. Muhammed'in güvenilir olması nedeniyle daha genç yaşta iken aldığı lakab (isim) nedir?  
Cevap  4 Emin lakabı (Muhammed'ül Emin)  
Soru     5 İslam'ın ilk inen ayetinde geçen emir nedir?  
Cevap  5 Oku  
Soru     6 Hz. Muhammed'in Medine'de yaptığı ve kabrinin de bulunduğu mescidin adı nedir?  
Cevap  6 Mescid-i Nebi  
Soru     7 Süleyman Çelebi'nin yazdığı Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan şiirin adı nedir?  
Cevap  7 Mevlid   
Soru     8 Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma gibi gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan aslı esası olmayan inançlara ne denir?   
Cevap  8 Batıl İnanç (Hurafe)  
Soru     9 Hinduizm ve Budizm'de önemli bir yeri olan ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi anlamına gelen inancın adı nedir?  
Cevap  9 Reenkarnasyon (Ruh Göçü)  
Soru     10 Bir dini inancı ve görüşü yaymak için yapılan tüm etkinlikler olarak değerlendirilen ve temel amacı başka din inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetlere ne denir?  
Cevap  10 Misyonerlik  
Soru     11 Allah'ın emir, yasak ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?  
Cevap  11 Vahiy  
Soru     12 İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum ve vefat tarihleri nedir?  
Cevap  12 doğum: 571 - vefat: 632  
Soru     13 Hz. Muhammed ve beraberindeki müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir?   
Cevap  13 Hicret  
Soru     14 Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. İlk inen ayetler hangi surede yer almaktadır.   
Cevap  14 Alak Suresi  
Soru     15 İnsanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen diğer insanların da yapılmasından hoşnut olacağı iyi, güzel ve doğru davranışlara ne denir?  
Cevap  15 Güzel Ahlak  
Soru     16 Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşüncelere karşı olumsuz tutum içinde olmaya ne denir?  
Cevap  16 Taassup (Bağnazlık)  
Soru     17 Oruca başlama vaktine ne denir?   
Cevap  17 İmsak   
Soru     18 Müslümanların hacc mevsimi dışında kabeyi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir?   
Cevap  18 Umre  
Soru     19 Hz. Muhammed'in gençlik yıllarında üye olduğu, haksızlıklara karşı oluşturulan birliğin adı nedir?  
Cevap  19 Erdemliler Birliği (Hılfu'l-Fudul)  
Soru     20 İslam dininde mali bir ibadet olan Kurban ibadetinde geçen "Kurban" kelimesi ne anlama gelmektedir?  
Cevap  20 Yakın olmak, yakınlaşmak  
Soru     21 İslam inancına göre maddi yeterliliği ve sağlılığı yerinde olan insanların ömründe bir defa yerine getirmesi zorunlu olan ibadet hangisidir?  
Cevap  21 Hacc  
Soru     22 İslam'da sevgi ve hoşgörü anlayışının en önemli temsilcilerinden olan ve Mesnevi adlı eserin de sahibi dünyaca ünlü İslam Bilginin adı denir?  
Cevap  22 Mevlana  
Soru     23 Allah'a kulluk etmek, saygı göstermek ve O'nun bize verdiği nimetlere şükretmek amacıyla yapılan iş ve davranışlara ne denir?  
Cevap  23 İbadet  
Soru     24 İslam inancına göre kişinin bir işinin olması için elinden geleni yapıp sonucunu Allah'a bırakıp ve sonucuna da razı olmasına ne denir?  
Cevap  24 Tevekkül  
Soru     25 Namaz kılan bir müslümanın namazda yönelmesi gereken yön hangi yöndür?  
Cevap  25 Kıble  
Soru     26 Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etme çağrısına ne denir?  
Cevap  26 Ezan  
Soru     27 Hz.İsa'ya verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir.  
Cevap  27 İncil  
Soru     28 Kur'an-Kerim'in indirilişi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?   
Cevap  28 23 Yıl  
Soru     29 Hz. Muhammed’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır?  
Cevap  29 Vahiy Katipleri  
Soru     30 Ayet sayısı bakımından Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri nedir?  
Cevap  30 En kısa sure: Kevser - En uzun sure: Bakara  
Soru     31 Sabrın sembolü olarak kabul edilen peygamber hangi peygamberdir?  
Cevap  31 Hz. Eyyüp  
Soru     32 Büyükbaş hayvanlardan kurban kesilirken bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?  
Cevap  32 7 kişi  
Soru     33 Kurban ibadeti hangi peygamberle birlikte başlamıştır.  
Cevap  33 Hz. İbrahim  
Soru     34 İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek hangisidir.  
Cevap  34 Mikail  
Soru     35 Sinagog, Yahova, Sebt Günü, Haham gibi terimler hangi dine aittir?   
Cevap  35 Yahudilik (Musevilik)  
Soru     36 Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar gücü yeten herkesin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu sadaka hangisidir?  
Cevap  36 Fıtır Sadakası (Fitre)  
Soru     37 Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yere ne ad verilir?  
Cevap  37 Mihrap  
Soru     38 İslam tarihinde ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?  
Cevap  38 Cemel Vakası (Cemel Olayı)  
Soru     39 İnsanların  doğruya ve iyiye yöneltmek için ALLAH’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?   
Cevap  39 Din  
Soru     40 Her yıl Nisan ayının üçüncü haftası Hz. Muhammed'in doğumunun kutlanması etkinliklerine ne ad verilmektedir.  
Cevap  40 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri  
Soru     41 Yahudilerin ibadet yerlerine ne ad verilir?  
Cevap  41 Havra veya Sinagog  
Soru     42 Dince uygun görülüp yasaklanmayan iş ve davranışlara ne denir  
Cevap  42 Helal  
Soru     43 Akşam vakti olup orucu açma zamanına ne denir?  
Cevap  43 İftar  
Soru     44 İnanan insanların Allah'tan istekte bulunmalarına ne denir?  
Cevap  44 Dua  
Soru     45 İslam dinine göre Allah'ın insanlara yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?  
Cevap  45 Farz  
Soru     46 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarına verilen özel isim nedir?  
Cevap  46 Sünnet  
Soru     47 Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’i  okumasını bilen birinin ezberden veya yüzünden okurken diğerlerinin okunann bölümleri Kur’an’dan takip etme geleneğine ne ad verilir?      
Cevap  47 Mukabele  
Soru     48 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiy nerede gelmiştir?  
Cevap  48 Hira Mağarası  
Soru     49 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?  
Cevap  49 610 yılında  
Soru     50 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiydeki ilk emir nedir?  
Cevap  50 Oku  
Soru     51 Ramazan ayı dışında bir işin olması ve bir isteğin gerçekleşmesine bağlı tutulan oruca ne ad verilir?  
Cevap  51 Adak Orucu  
Soru     52 Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan 20 rekatlık namaza ne ad verilir?  
Cevap  52 Teravih namazı  
Soru     53 Ramazan ayında hastalık,yaşlılık,yolculuk gibi durumlar nedeniyle tutulmayan oruçların ramazandan sonra gününe gün tutulmasına ne ad verilir?  
Cevap  53 Kaza Orucu  
Soru     54 Yılın bir ayında bedenle yapılan ibadete ne denir?  
Cevap  54 Oruç  
Soru     55 Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?  
Cevap  55 Nafile Orucu  
Soru     56 Camilerde imamın hutbe okuduğu yere ne ad verilir?  
Cevap  56 Minber  
Soru     57 Ezan okuyan din görevlisine ne ad verilir?  
Cevap  57 Müezzin  
Soru     58 Cuma ve Bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve öğütlere verilen ad nedir?  
Cevap  58 Hutbe  
Soru     59 Zengin Müslümanların, mallarının kırkta birini fakirlere vererek yerine getirdikleri ibadete ne ad verilir?  
Cevap  59 Zekat   
Soru     60 Mekke’deki Kâbe ve çevresindeki kutsal yerlerin ziyaret edilmesi şeklinde yapılan ibadete ne denir?  
Cevap  60 Hacc  
Soru     61 İslam dinine göre kişinin kendisine, topluma ve doğaya yararlı olmak için yaptığı işlere ne denir?  
Cevap  61 Salih Amel  
Soru     62 İslam’ın 5 şartı içinde,  hem malla (para) , hem bedenle yapılan ibadet hangi ibadettir?  
Cevap  62 Hacc  
Soru     63 Su bulunamadığı zaman toprakla yapılan abdeste ne ad verilir?  
Cevap  63 Teyemmüm  
Soru     64 İslam Peygambere inanan, onu gören arkadaşlarına  ne ad verilir?  
Cevap  64 Sahabe  
Soru     65 Bir günde  kılınan namazlarda toplam kaç rekat vardır?  
Cevap  65 40  
Soru     66 Vitir Namazı hangi namazla birlikte kılınır?  
Cevap  66 Yatsı Namazı  
Soru     67 KAMET ne zaman okunmaya başlar?  
Cevap  67 Farz namaza başlamadan önce  
Soru     68 Bir kişinin arkasından , onun duyunca hoşlanmayacağı sözler söylemeye ne denir?  
Cevap  68 Gıybet (Dedikodu)  
Soru     69 Sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir?  
Cevap  69 Zekat   
Soru     70 Hz. Musa ya verilen kutsal kitabın adı nedir?   
Cevap  70 Tevrat  
Soru     71 Müslümanların Mekke den Medine ye göç etmesine ne ad verilir?  
Cevap  71 Hicret  
Soru     72 Hac ayının dışında bir zamanda Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri  ziyaret  etmeye ne denir ?    
Cevap  72 Umre  
Soru     73 Ahirette hayatında günah ve sevapların tartılacağı yerin adı nedir?  
Cevap  73 Mizan  
Soru     74 Kıyametin başladığını Sür’a üfleyerek bildirecek olan melek hangisidir?  
Cevap  74 İsrafil  
Soru     75 Hacer-ül Esved den başlayarak Kabe’nin çevresinde 7 defa dönmeye ne ad verilir?  
Cevap  75 Tavaf  
Soru     76 Hacıların giydiği özel dikişsiz elbiseye ne ad verilir ?  
Cevap  76 İhram  
Soru     77 Kunut duaları hangi namazda okunur?  
Cevap  77 Vitir  
Soru     78 Günah çıkarma aşağıdaki hangi dine ait bir ritüeldir?  
Cevap  78 Hiristiyanlık  
Soru     79 "Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil." Bu dizelerin sahibi hangi Türk İslam şahsiyetidir?  
Cevap  79 Yunus Emre  
Soru     80 “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım)” ifadesi neyin Türkçe karşlılığıdır?  
Cevap  80 Bismillahirrahmanirrahim (Besmele)  
Soru     81 İslâm dininin kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara ne ad verilir?  
Cevap  81 Haram  
Soru     82 Müslümanların haftada bir gün toplu olarak kılması farz olan namaz hangi namazdır?  
Cevap  82 Cuma Namazı  
Soru     83 Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı kandil gecesi hangi gecedir?  
Cevap  83 Mevlid Kandili  
Soru     84 Bütün dinler tarafından tavsiye edilen ve savurganlık ile cimrilik arasında olan güzel huy nedir?  
Cevap  84 Cömertlik  
Soru     85 Allah’ın istediği dinî hükümleri ve diğer haberleri peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?  
Cevap  85 Vahiy  
Soru     86 Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce de sonra da kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Onların bu şekilde davranmaları hangi sıfatlarının bir gereğidir?  
Cevap  86 İsmet Sıfatı  
Soru     87 Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma şartı olan namazlar hangi namazlardır?  
Cevap  87 Cuma Namazı ve Bayram Namazı  
Soru     88 İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na inanma yeteneğine ne denir?  
Cevap  88 Fıtrat  
Soru     89 İslâmiyetten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı hangisidir?  
Cevap  89 Gök Tanrı İnancı  
Soru     90 Bireyler arasında sevgi ve saygı bağlarını güçlendiren, gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  
Cevap  90 Zekat Vermek  
Soru     91 Akıllı ve ergenlik çağına gelmis olmanın dışında herhangi bir şart aranmaksızın her müslümana farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  
Cevap  91 Namaz kılmaz  
Soru     92 Bütün dinlerde kutsal yerleri ziyaret (Hacc) etmek bulunmaktadır. Buna göre; Efes’teki “Meryem Ana” hangi din mensuplarının ziyaret yeridir?  
Cevap  92 Hıristiyanlar  
Soru     93 Müslümanların kıblesi neresidir?  
Cevap  93 Kabe  
Soru     94 Kur'an-ı Kerim'de kaç sure bulunmaktadır?  
Cevap  94 114  
Soru     95 Kur'an-ı Kerim 'in ilk suresi hangi suredir?  
Cevap  95 Bakara Suresi  
Soru     96 Kur'an-ı Kerim 'in son suresi hangi suredir?  
Cevap  96 Nas  
Soru     97 Kur'an-ı Kerim'ın her 30 sayfalık bölümüne ne ad verilir?  
Cevap  97 Cüz  
Soru     98 Vahiy meleği hangi melektir?  
Cevap  98 Cebrail  
Soru     99 İslam dininin en önemli iki kaynağı hangileridir?  
Cevap  99 Kur'an ve Sünnet  
Soru     100 Allah’ın ,peygamberlere,Cebrail vasıtasıyla veya doğrudan ilahi bilgileri aktarmasına ne ad verilir?  
Cevap  100 Din  
Soru     101 Allah’ın varlığını , birliğini Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edene ne ad verilir?  
Cevap  101 Müslüman  
Soru     102 Hicret hangi yılda gerçekleşmiştir?  
Cevap  102 622  
Soru     103 Kur'an sayfalarının birleştirilip tek kitap haline getirilmesi hangi halife zamanında olmuştur?  
Cevap  103 Hz. Ebubekir  
Soru     104 Kur'an-ı Kerim'ın çoğalatılması hangi halife zamanında olmuştur?  
Cevap  104 Hz. Osman  
Soru     105 Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri,faziletleri nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?  
Cevap  105 Haset  
Soru     106 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in bütün kötülüklerin anası olarak nitelediği fiil hangi fiildir?  
Cevap  106 İçki İçmek  
Soru     107 Beş vakit namaz hangi gecede farz kılınmıştır?  
Cevap  107 Miraç Gecesi  
Soru     108 Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerede bulunur.  
Cevap  108 Mescid-i Aksa - Kudüs  
Soru     109 Namazda ayakta durmaya ne denir?  
Cevap  109 Kıyam  
Soru     110 Namazda Kuran okumaya ne denir?  
Cevap  110 Kıraat  
Soru     111 Zebur hangi peygambere indirilmiş bir kitaptır?  
Cevap  111 Hz. Davud  
Soru     112 İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in anne ve babasının adı nedir?  
Cevap  112 Amine - Abdullah  
Soru     113 İslam Peygamberi Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?  
Cevap  113 40  
Soru     114 İslam Peygamberi Hz.Muhammed kaç yılında nerede vefat etmiştir?  
Cevap  114 632 yılında Medine  
Soru     115 Birden fazla kişiyle imam eşliğinde birlikte kılınan namaza ne ad verilir?   
Cevap  115 Cemaatle namaz  
Soru     116 Kur'an surelerini oluşturan cümlelerden her birine ne ad verilir?  
Cevap  116 Ayet  
Soru     117 Mekke'nin yönetciliğini yapıp düşmanlardan koruyan Hz. Muhammed'in dedesinin adı nedir?  
Cevap  117 Abdülmuttalip  
Soru     118 İlk ve son peygamber hangi peygamberdir?  
Cevap  118 Hz. Adem - Hz. Muhammed  
Soru     119 Allah'ın emri ve yardımıyla gemi yapıp kendisine inanları koruyan peygamber kimdir?  
Cevap  119 Hz. Nuh  
Soru     120 Hıristiyanlığın Kutsal kitabı ve peygamberi kimdir?  
Cevap  120 İncil - Hz. İsa  
Soru     121 Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir?  
Cevap  121 Yalan  
Soru     122 İlk dört müslüman kimlerdir?  
Cevap  122 Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd  
Soru     123 Teslis (üçleme) inancı hangi dinde vardır?  
Cevap  123 Hristiyanlık  
Soru     124 Herhangi bir araştırma,kesin bilgi ve delile dayanmadan başkaları hakkında yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ne denir?  
Cevap  124 Kötü Zan  
Soru     125 Şit (as) kaç sayfa kitap (suhuf) verilmiştir?  
Cevap  125 50 sayfa  
Soru     126 Vefat eden İnsanların kıyamete kadar kabirde geçecek hayatlarını adı nedir?   
Cevap  126 Berzah  
Soru     127 Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, yorumlayan bilim dalına ne denir?  
Cevap  127 Tefsir  
Soru     128 Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi , el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarmaktır.  İslam dininin  yasakladığı yanlış bir davranış olan bu batıl inanç nedir?  
Cevap  128 Falcılık  
Soru     129 Tabiat olaylarıyla ilgilenen meleğin adı nedir?  
Cevap  129 Mikail  
Soru     130 Şeytanı Tanrı edinme şeklinde tanımlanan her türlü kötülüğü serbest sayan sapkın inanç nedir?  
Cevap  130 Satanizm  
Soru     131 İnsanın günah ve sevaplarını yazmakla görevli melekler hangi meleklerdir?  
Cevap  131 Kiramen Katibin  
Soru     132 Bir dinin görüş ve anlayış farklılığı neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?  
Cevap  132 Mezhep   
Soru     133 Aynı dinin içinde tasavvufa dayanan ve Allah’a ulaşma arzusuyla tutulan yollara ne ad verilir?  
Cevap  133 Tarikat  
Soru     134 İnsan hangi yeteneği ile iyiyi ya da kötüyü dileyip ister ve ya tercih eder?  
Cevap  134 İrade  
Soru     135 Hz İsa’ ya inanan ilk kişilere ne denir?  
Cevap  135 Havari  
Soru     136 Hacıların şeytan taşladıkları ve kurban kestikleri yerin adı nedir?  
Cevap  136 Mina  
Soru     137 Musevi din adamına ne ad verilir?  
Cevap  137 Haham  
Soru     138 Hindistan’da bir zamanlar yaygın olarak uygulanmış olan, insanları sınıflara bölmüş Hinduizmi de etkilemiş sınıf sisteminin adı nedir?  
Cevap  138 Kast Sistemi  
Soru     139 Yahudilerin kutsal günleri hangi gündür?  
Cevap  139 Cumartesi  
Soru     140 Hristiyanların kutsal günleri hangi gündür?  
Cevap  140 Pazar  
Soru     141 Müslümanların kutsal günü hangi gündür?  
Cevap  141 Cuma  
Soru     142 Ahirette herkese dağıtılacak olan ve içinde insanın dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu deftere ne denir?  
Cevap  142 Amel Defteri  
Soru     143 Hacc ibadeti esnasında Kabenin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir ?  
Cevap  143 Sa'y  
Soru     144 İslamın en temel inancı olan Allah'ın var ve bir olması inancının terim adı adı nedir?  
Cevap  144 Tevhid  
Soru     145 Bir insanın dinen sorumlu olabilmesi için ilk şart (ön şart) nedir?  
Cevap  145 Akıl sahibi olması  
Soru     146 Mekke'de inen ayetlere ne ad verilir?  
Cevap  146 Mekki ayet  
Soru     147 Hz. Muhammed'e verilmiş en büyük mucize nedir?  
Cevap  147 Kur'an-ı Kerim  
Soru     148 Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara ne ad verilir?  
Cevap  148 suhuf  
Soru     149 Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek başkasına yüklemeye ne denir?  
Cevap  149 İftira  
Soru     150 Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?  
Cevap  150

Kibir 

 
 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet