HZ. ŞÎT A.S
Yazar Site Yöneticisi .   
Kâbil'in Habil'i öldürüp kaçmasından birkaç yıl sonra, Hazreti Âdem'in Şît adlı bir çocuğu dünyaya geldi. Hazreti Âdem'in diğer çocukları hep biri kız, diğeri erkek olmak üzere ikiz doğmuştu. Yeni doğan çocuk ise, tek idi. İkizi yoktu. Cenâb-ı Hak, onu Hazret-i Âdem'e, Habil'e bedel vermişti.
Hazret-i Âdem'in vefatından sonra, yerine oğlu Şît geçti. İnsanları idare etmeye başladı. Bir süre sonra Şît'e peygamberlik de verildi.
Şît Peygamber hayatı boyunca Mekke'de oturdu. Uzun bir ömürden sonra, yine orada vefat etti. Babası Hazreti Âdem'in yanına gömüldü.
Hazreti Şît'e Peygamberliği sırasında 50 sahifelik bir de Kitap verilmiştir.
HZ. İDRİS PEYGAMBER
Şît Peygamber'den sonra, yerini torunlarından İdris Peygamber aldı. İdris Peygamber'e de 30 sahifelik bir Kitap indirildi.
Yeryüzünde ilk defa kalemle yazı yazan insanın İdris Peygamber olduğu söylenir.
İdris Peygamber'e gelinceye kadar insanlar sırtlarına post ve deriler sararlardı. İğne ile dikilen elbiselerin giyimine ilk defa İdris Peygamber ile başlandı. Bu sebeble terziler, İdris Peygamber'i kendilerine pîr kabûl ederler.
Aslında Peygamberler, insanlara sadece mânevî sahada rehber olarak gelmemişlerdir. Vazifeleri, insanlara maddî konularda da önderlik yapmaktır. Bunun içindir ki, dünyevî mesleklerde çalışanlar, bir Peygamber'i mesleklerinde üstad edinmişlerdir. Gemiciler ve marangozlar Nûh Peygamber'i, demirciler Dâvud Peygamber'i, saatçiler Yûsuf Peygamber'i pîr edindikleri gibi...
Peygamberlere verilen mucizeler, yalnızca onların Peygamberliğini ispatlamak için değildir. Bu mucizelerle, aynı zamanda insanlığa maddî ilerlemenin en son noktaları da gösterilmiştir. Sonraki nesiller, o mucizeleri örnek alıp çalışmışlar, o mucizelerin benzerlerini yapmayı başarmışlardır. Misâl verecek olursak:
Dâvud Peygamber'e verilen "demiri avucunda yumuşatma" mucizesi, insanlığa, demiri eritip ona istenilen şekli vermeyi öğretmiştir. Böylece günümüz teknolojisinin temelleri atılmıştır.
Havanın Süleyman Peygamber'in emrine verilmesi mucizesi, uçak, füze gibi havada uçan vasıtaların icadına yol açmıştır.
Musa Peygamber'in "âsasıyla vurduğu yerden su çıkarma" mucizesi, insanlığı, yerin metrelerce derinliğinden petrol, doğalgaz çıkarmaya, artezyen kuyuları açmaya teşvik etmiştir.
İsâ Peygamber'in ölüleri diriltmesi ve şifâsız hastaları iyileştirmesi mucizesi, günümüz tıbbına büyük ışık tutmuştur.
Süleyman Peygamber'in Sebe' melikesi Belkıs'ın tahtını bir anda huzuruna getirtmesi mucizesi ise, gelecek asırların ilim adamlarına yol gösteren bir olaydır. Henüz filmlere konu olan eşyanın ışınlanarak nakline bu mucizede işaret ve teşvik vardır.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet