8/2.1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

İnsanlar bir toplum içerisinde doğarlar ve yaşarlar. İnsanlar bütün gereksinimlerini tek başlarına karşılaya-cak durumda değildirler. Yeme, içme, giyinme ve barınma; arkadaşlık, komşuluk gibi gereksinimlerini başkalarıyla yardımlaşarak giderirler.


İnsanlar hem düşünce hem de beden yapıları itibarıyla birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahiptirler. Kimisi zengin, kimisi yoksuldur. Herkesin toplumda yerine getirdiği iş farklıdır. Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan bu insanlar ürettiklerini diğerleriyle paylaşmak zorundadırlar. Bir öğretmen öğrencileriyle bilgisini paylaşır, bir mühendisin yaptığı evlerde başkaları oturur, bir çiftçinin yetiştirdiği ürünlerden başkaları yararlanır. Böylece herkes ürettiklerini başkaları ile paylaşmış olur.


Paylaşma ve yardımlaşma; cimrilik, bencillik, aç gözlülük, kıskançlık gibi olumsuz davranışlara engel olur. İnsanın doğuştan eğilimli olduğu; başkalarıyla birlikte olma, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel özellikler geliştirilmelidir. Bu güzel özellikler geliştirilmezse bunların yerini, insanlardan uzaklaşma, başkalarının haklarına göz dikme gibi olumsuz davranışlar alır. Bu da aşırı mal ve para biriktirme hırsının artmasına neden olur.


Yoksullara yardımda bulunmak, başkalarıyla bir şeyleri paylaşmak insanda sevgi, saygı, sorumluluk gibi güzel özelliklerin gelişmesine yardımcı olur. Bu da insanın olgunlaşmasına yol açar.


Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışma, barış ve kalkınmaya katkıları çok büyüktür. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyi ve dengeli olursa toplumsal barış da o kadar iyi sağlanmış olur. Zenginler, gereksinimi olanlara el uzatır ve onların sıkıntıdan kurtulmalarına yardımcı olurlarsa zengin ile yoksul arasında güçlü bir bağ kurulmuş olur.


    Komşular da kendi aralarında yardımlaşırlar. Annelerimiz yemek yaparken gerekli bazı malzemeler eksik olunca hemen komşudan alırlar. Ülkemizde halkımız bazı işlerini imece yoluyla yapar. Bunun ülkemizin kalkınmasında büyük yararları olmuştur.


    Daha güçlü ve huzurlu bir toplum olmamız için halkımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun  güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da Türk milletinin en güzel özelliklerinden birisi olan paylaşma ve yardımlaşma davranışının daha da geliştirilmesi ile olur. Bunları yapmak herkesin yurttaşlık görevidir.

 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet