8/2.3.2. Zekatı Kimler Verir?

ZEKÂTI KİMLER VERİR?

Zekât, zenginlerin yerine getirmesi gerekli bir ibadettir. Bir kimsenin zekât vermekle sorumlu olması için zorunlu gereksinimlerinin ve borcunun dışında fazla para ve mala  sahip olması gerekir. Böyle kimseler İslâma göre zengin sayılır ve zekât vermekle yükümlü olurlar. Yalnız zekâtı verilecek olan para ve mala sahip olunduktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi gerekmektedir.


Zekat verecek kimse, temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisab mikdarı veya daha fazla bir mala sahib bulunmalıdır. Bu miktar malı bulunmayana zekat farz olmaz.
    Nisap miktarı: Nisap miktarı, zekat verilmesi için konulmuş sınırdır.

Şöyle ki: Zekat vermek için altının nisabı yirmi miskaldır ( 80.18 gr altın veya bunun karşılığında para). Gümüşün nisabı iki yüz dirhemdir. Koyun ile keçinin nisabı kırk koyun veya keçidir. Sığır ile mandanın nisabı otuz ve deveninki de otuz beşdir.

    Temel ihtiyaçlar: Bundan maksad, oturacak ev ile eve gerekli olan eşya, kışlık ve yazlık elbise, gerekli silah ve aletler, kitablar, binek hayvanı, hizmetçi, köle veya cariye, bir aylık -doğru kabul edilen başka bir görüşe göre, bir yıllık- nafaka demektir. Borç karşılığı olarak elde bulunan para da böyledir.

 


     ZEKÂT
Zengin olan malından kırkta bir zekât verir,
Hayırlı iş görenler HAK katında yükselir.

Yardım etmek yolunda olmasın gönül katı,
Lâyık olanı bulup vermek gerek zekâtı.

Zekâtı, sadakayı verdikçe malın artar,
ALLAH, iyi kulunu günü gelince tartar.

                                         Ahmet DEMİRAY

 

 

 

 

 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet