4/3.4.1. Hz. Muhammed (sav) Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı

Hz. Muhammed kendisine hem annelik hem babalık eden annesini çok sever ve sayardı. Küçük bir çocukken ev işlerinde ona yardım ederdi. Onun temizlik ve düzeni annesini şaşırtırdı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında kimse Hz. Muhammed’den saygısız bir davranış görmedi. Dedesini, amcalarını ve akrabalarını sever, onlara saygıda kusur etmezdi. Sevgi ve saygısını davranışlarıyla gösterirdi.

Amcası Ebu Talip’in kendisine çok iyiliği olmuştu. Varlıklı olmamasına karşın onu yanına almıştı. Hz. Muhammed ticaretle uğraşıp varlıklı  biri olunca Ebu Talip’in oğlu Hz. Ali’yi yanına aldı, tüm bakımını üstlendi.

Hz. Muhammed aile büyüklerine saygıda kusur etmezdi. Annesini Medine dönü-şünde yolda kaybedince hizmetçileri olan  Ümmü Eymen onu bağrına basmış ve dede-sine teslim etmişti. Hz. Muhammed yaşamı boyunca bunu unutmamış, Ümmü Eymen’i  her gördüğü yerde ona “anne” diye hitap etmiştir.

Hz. Muhammed kendisine sütannelik yapan Halime ve sütkardeşi Şeyma’yı hiç unutmamış onlara daima hürmet ve iyilikte bulunmuştur.

Bir gün bir kadın Hz. Muhammed’in evine geldi. Bu kadın çocukluğunda Hz. Muhammed’i emzirdiğini söylüyordu. Kadın içeri girince Hz. Muhammed, “Annem, anneciğim!” diyerek yerinden kalktı. Oturması için yere kilim serdi. Gelen sütannesi Halime idi. Ona ikramlarda bulundu. Hediyelerle evine uğurladı.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet