5/2.1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

İBADET NEDİR?

İbadet, Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, buyruklarını yerine getirmektir.


Allah, “...Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (22/Hac suresi, 77) buyurarak kendisine ibadet etmemizi istemektedir. Biz de namazlarımızda okuduğumuz, “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (1/Fatiha suresi, 4) ayetiyle ibadeti yalnız Allah'a yaptığımızı ifade ederiz.


Allah’a kulluk bilinciyle yapılan her iş genel anlamda ibadettir. Çünkü bu iş Al-lah’ın hoşnutluğunu, sevgisini kazanmak amacıyla yapılmaktadır. Birey ve toplum yararına olan her iş Allah’ı hoşnut eder. Bu anlamda birisini güler yüzle karşılamak bile Allah’a ibadet sayılmıştır.

Bu genel anlayış içinde, özel anlamda ibadet sayılan, ibadet denince hemen akla gelen işler vardır. Başlıca ibadetler bir hadiste şöyle haber verilir: “İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir tanrı bulunmadığını, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, oruç tutmaktır" (Buharî, İman, 1,2; Müslim, İman, 19-22)

 

İLAHİ DİNLEYELİM: Beyaz Güvercinler - İslam'ın Şartı BeşNİÇİN İBADET EDİYORUZ?
Allah bizi yoktan var etmiştir. Diğer canlılardan farklı olarak bize akıl vermiş ve bizi seçkin bir duruma getirmiştir.

Bize birçok nimet veren Allah’a teşekkür etmemiz gerekir. Allah’a teşekkür etmenin en güzel yolu ona ibadet etmektir.

Allah bizden kendisine ibadet etmemizi istemektedir: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz...” (2/Bakara suresi, 21) Allah’a ibadet etmekle yaratılış amacımıza uygun davranmış oluruz. Böylece Allah’ın  sevgisini kazanır, kendisine kulluk edenler için hazırladığı ödüle lâyık oluruz.

İbadet etmekle Allah'a karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu da bize huzur ve mutluluk verir. “...Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”  (13/Ra’d suresi, 28)

İbadetler yalnızca Allah için, onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. “De ki: Benim namazım, ibadetim, ... hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (6/En’âm suresi, 162) Bununla birlikte ibadetlerin bireysel ve toplumsal yararları vardır.

HER ZAMAN VE HER YERDE İBADET EDEBİLİRİZ
Allah’ın sevgisini kazandıran bütün davranışlar ibadettir.

Allah’ın sevgisini her zaman ve her yerde kazanabiliriz. Örneğin, namaz ibadetini uygun olan her yerde yerine getirebiliriz. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur: “Yeryüzü bana mescit... kılındı. Ümmetimden bir kişi, nerede namaz vaktine yetişirse orada namazını kılar.” (Nesaî, C. I, s. 120)

Belli zamanlarda ve belli yerlerde yapılması zorunlu ibadetler de vardır.

Örneğin Hac İbadeti sadece Kurban Bayramı Zamanında ve Mekke'de yapılabilir.

Bunun yanın da Farz olan oruç Ramazan ayında, 5 Vakit namaz günün belli saatlerinde yerine getirilir.

 

MİNİK DUALAR -2 HAC DUASI İLAHİSİ

 

 


 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet