5/2.3. Başlıca İbadetler:Namaz, Oruç, Hac ve Zekat

NAMAZ
Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetlerden biri de namazdır. 

Namaz, "tekbir" ile başlayan, "selâm" ile biten ve Allah'a kulluk etmek amacıyla  yapılan bir ibadettir.

Allah, sorumluluk çağına gelen Müslümanlara namazı farz kılmıştır. Allah şöyle buyuruyor: "Namazı kılın, zekâtı verin..." (22/Hac suresi, 78) Namazın nasıl kılınacağı peygamberimiz tarafından gösterilmiştir.

Namaz, Allah'ın emri olduğu için kılınır. Böylece namazla Allah'ın sevgisi ve rı-zası kazanılır. İnsanlar kıldıkları namazla, verdiği nimetlere karşılık Allah’a teşekkür ederler. Namaz, insanlara Allah'ı hatırlatır.

Namazın insan için pek çok yararı vardır. Namaz kılmak, insanda Allah'ın hu-zurunda olduğu duygu ve düşüncesini oluşturur. Böylece insan, davranışlarında daha bilinçli olur; kötü duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durur. İnsanlar için yararlı işler yapmaya çalışır.  Kur'anıkerim'de yüce Allah şöyle buyuruyor: "Namaz, insanı çirkin davranışlardan, akla ve sağduyuya aykırı olan her türlü kötü şeyden alıkoyar." (29/Ankebût suresi, 45)


Namaz, insanda temizlik alışkanlığının gelişmesine yardımcı olur.
Namaz, belirli vakitlerde kılınan bir ibadettir. Günde beş kez günlük namazlar kılınır. Haftada bir kez cuma namazı, yılda iki kez de bayram namazı kılınır. Ramazan ayında akşamları teravih namazı kılınır. Bir Müslümanın ölümünden sonra da cenaze namazı kılınır. Bu namazların dışında fazladan kılınan namazlar da “nafile namazlar” olarak adlandırılır.

NAMAZnamazı emret
 
Namaz dinin direği,
Aydınlatır yüreği.
Kulluğun bir gereği,
Müminler kılar onu.

Rabbimizin isteği,
Peygamberimizin sünneti,
Beştir namazın vakti.
Müminler kılar onu.

Sabah, öğle, ikindi,
Akşam ile yatsıyı,
Arkasından vitiri
Müminler kılar onu.
 
Haftada bir cuma var.
Yılda iki bayram var.
Affedilir günahlar;
Müminler kılar onu.

Ramazan ayı gelir,
Teravihe gidilir,
Neşe ile kılınır.
Müminler kılar onu.

Murat ÖKÇESİZ

ORUÇ
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin  ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey yiyip içmemektir.


Oruç, Allah’ın bizden yapmamızı istediği ibadetlerden biridir. Orucun farz bir ibadet olduğunu Allah Kur'an’da şöyle belirtir: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce-kilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (2/Bakara suresi, 183)


Sorumluluk yaşına gelmiş, akıllı ve sağlıklı Müslümanlar oruç tutmakla yükümlüdür.
Hasta olanlar veya yolculuğa çıkanlar oruç tutmayabilir. Kur'an’da Allah şöyle buyurur:

“Oruç belirli günlerdedir. İçinizde hasta veya yolcu olanlar, başka günlerde tutabilir. Oruca dayanamayacak kadar düşkün olan, bir fakire ‘fidye’ verir.” (2/Bakara suresi, 184)
Orucun birçok yararları vardır. Oruç irademizi güçlendirir. Yeme, içme gibi en temel ihtiyaçlarımızdan uzak kalarak sabretmeyi öğretir. İsteklerimizi sınırlamayı, kontrollü yaşamayı, disiplinli ve sorumlu olmayı öğretir. Böylece çevremizle daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.


Oruç, yardımlaşma duygusunun gelişmesini sağlar. Oruç, açlık ve yoksulluk çeken insanları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ramazan ayında ise Müslümanlar daha cömert olurlar. Bu ayda zekât ve fitre verirler.

Oruç, iradeyi güçlendirir. Çevremizdeki insanlara yönelik davranışlarımızı güzelleştirir. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırır. Sağlıklı bir yaşam için katkı sağlar.

HAC
Allah’ın yapmamızı istediği ibadetlerden birisi de hacdır.

Hac, şartlar mevcut olduğu takdirde ömürde bir defa kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir..
Hac, yılın belli günlerinde Mekke kentinde bulunan Kâbe ve Arafat ziyaret edilerek yapılır.
Hac için ihrama girilir. İhrama giren kimse haccı tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durur. Buna “ihrama girmek” denir.


Hac, Kurban Bayramı günlerinde yapılır.

Haccı ekonomik durumu uygun olanların yapması zorunludur. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurur: “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın in-sanlar üzerinde bir hakkıdır.” (3/Âl-i İmrân suresi, 97)

İhramlının diğer canlılara zarar vermesi yasaktır. Bu davranışı şefkat ve merhamet duygusunun gelişmesine yardımcı olur.
Hz. Muhammed hac edenlerin Allah’a karşı işlemiş oldukları günahlarından bağışlanacaklarını bildirmektedir.

"Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner."(Buharî, Hac, 4)


Hac, farklı kültür, devlet ve ırktan gelen insanlar arasında kardeşliğin oluşmasına yardımcı olur.

ZEKÂT
Allah insanlar arasında sıkı bir yardımlaşmayı öğütler. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve ekonomik olanaklarımızı paylaşmamızı ister. Yüce Allah şöyle buyurur: “Sevdiğiniz zekat sadakaşeylerden vermedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz. Ne verirseniz Allah onu bilir.” (3/Âl-i İmrân suresi, 92)

Allah Müslümanlar arasında yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulların gözetilmesini sağlamak için zekât vermeyi emretmiştir. Zekât İslâmın beş şartından biridir.

Zekât, zengin olanların sahip oldukları mal ve paranın belli bir kısmını muhtaç olan kimselere vermesidir.
Yüce Allah şöyle buyurur: “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların ödülleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” (2/Bakara suresi, 277)

Zekât, temizleme anlamına gelir.

Zekât vermesi gerekli kimselerin zorunlu ihtiyaçlarının ve borcunun dışında, belirli ölçüde fazla paraya veya mala sahip olması gerekir. Böyle kimseler zengin sayılır ve zekât vermekle yükümlü olurlar.


Zekât, öncelikle yoksullara ve ihtiyacı olanlara verilir. Bunların kimler olduğu Kur’anıkerim’de bildirilmiştir:

"Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (9/Tevbe suresi, 60)

Zekâtı insanların onurlarını kırmayacak yollarla onlara ulaştırmalıyız.
Zekâtın toplumdaki yardıma muhtaç olanların sıkıntılarının azaltılmasında büyük katkısı vardır. Bu da bir toplumun farklı gelir grupları arasındaki saygıyı ve sevgiyi artırır. Bu kesimler arasında kardeşliğin geliştiği toplumlarda millî birlik ve beraberlik de güçlenmiş olur.

Zekat İhalisi (Cömert olmalı)

 

 

 ORUÇ DUASI - İLAHİ

  

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet