5/2.4. Camiyi Tanıyalım

İbadet edilen yerlere mabet adı verilir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanların mabetlerine cami ve mescit adı verilir
Müslümanların mabetleri olan caminin iç ve dış bölümleri vardır. Bunlar:

Minare:Caminin yanında bulunan yüksekçe kule şeklindeki kısım. Buradan Ezan okunur.

camiMİNARELER
Alemleri göğü deler,
Uzun, ince minareler.
Neler anlatırlar, neler
Uzun, ince minareler.

Minare caminin eli,
Beş vakit konuşan dili,
Ezan seslerin güzeli,
Uzun, ince minareler.

Yüksek olur şerefesi,
Güzelse müezzinin sesi.
Mest eder duyan herkesi,
Uzun, ince minareler.

Mahya olur, ışık olur.
Aman ne kadar şık olur!
Onu gören âşık olur.
Uzun, ince minareler.


Seyit Ahmet ARICI

 

 

Mihrap: Camide kıbleyi gösteren bölümdür. Cemaate namaz  kıldırırken imam burada durur.


Minber: Camilerde imamın hutbe okuduğu yüksekçe merdivenli yer.

Vaaz kürsüsü: Caminin içinde vaaz veren kişinin oturduğu yüksek yer.

caminin bölümleri


Camilerde görevliler bulunur. Cami görevlileri imam, müezzin ve vaizdir.

Camiler Allah’a ibadet etmek için yapılmış, herkese açık, kutsal yerlerdir. Bu kutsal yerlerde uyulması gereken kurallar vardır. Bunların başında temizlik ve sağlıkla ilgili kurallar gelmektedir.

“Ey Âdemoğulları, her mescide gidişi-nizde süslü, güzel elbiselerinizi giyinin ...” (7/A’râf suresi, 31)

Peygamberimiz, ağız kokusu yapan yiyecekler yenildiğinde, ağız kokusu giderilmeden camiye gidilmemesini öğütlemiştir (Müslim, C. 2, s. 75).

 


Camilerde insanlar ibadet ederler, birbiriyle görüşürler ve dinî bilgileri öğrenirler. Bu yönüyle camiler birey ve toplum yaşamında önemli bir yere sahiptir.

OYNAYALIM ÖĞRENELİM


Camiyi Tanıyalım BULMACA

Caminin Bölümleri-1

Caminin Bölümleri 2

Cami içi Yerleştirme

Camileri Tanıyalım

Camiyi Temizle

Sultanahmet Puzzle

 

CAMİLERE GİDELİM

Camiler yalnız namaz için değildir,

 

Aynı anda, bir tanışma evidir.
Müminler arası ilişkilerin,
Vakitten vakite teyit yeridir.

Camilerle okul insan merkezli,
Eğitirler kadın, erkek herkesi.
Bu yerlerden bütün nesil geçmeli.
Gel kardeşim, camilere gidelim.

Karmaşık zihinler durulur orda,
Yorulmuş bedenler dirilir orda,
Allah ile bağlar kurulur orda,
Gel kardeşim, camilere gidelim.

Alaattin KOÇAK

 

CAMİYİ TANIYALIM VİDEO ANLATIM:BAŞLIKLARA TIKLAYARAK AÇIKLAMALARI OKUYUN!

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet