kabe_canli.gif

HAC NEDİR VE NİÇİN YAPILIR?
Yazar Site Yöneticisi .   
1.1. HAC NEDİR VE NİÇİN YAPILIR?

Hac sözcüğü “yöneliş” ve “yürüyüş” anlamlarına gelir. Terim anlamı ise, kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir.


Hac, İslâmın farz kıldığı beş temel ibadetten birisidir. Hac, ay takvimine göre zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde Mekke’de Arafat ve Kâbe’yi ziyaret etmek suretiyle yapılır. Bu konuda Allah şöyle buyurur: “Hacca gitme olanağına kavuşanların o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (3/Âl-i İmrân suresi, 97), “Allah için hac ve umreyi yerine getirin.” (2/Bakara suresi, 196)
 
Haccın farzları şunlardır: 1. Arafat’ta bir süre durmak  2. Kâbe’yi tavaf etmek
Bunlardan birisi olmazsa hac yapılmış sayılmaz.

Hacda farklı ülkelerden insanlar bir araya gelir. Orada evrensel bir kardeşlik oluşur. Müslümanların birbirlerini tanıma olanağı doğar. Hac bir bakıma İslâmdaki diğer ibadetlerin topluca bir araya getirilişi olarak görülmektedir.

Hacceden kimsenin kul hakkı hariç bütün günahlarından bağışlanacağı şu hadiste bildirilmektedir: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, yeni doğmuş gibi temiz ve günahsız olur.” (Buharî, Hac, 4)

Kutsal mekân inancı diğer dinlerde de vardır. Diğer din mensupları da kendi dinlerine göre kutsal sayılan yerleri hac niyetiyle ziyaret ederler. Örneğin; Yahudiler Kudüs şehrindeki “Ağlama Duvarı”nı kutsal kabul ederler.

Hristiyanlar da Hz. İsa’nın doğup büyüdüğü Kudüs şehrini ve etrafındaki bazı yerleri, ayrıca İzmir Efes’teki “Meryem Ana”yı ziyaret ederler.


1.2. HAC KİMLERE FARZDIR?

-Müslüman,
-Akıllı (ruh sağlığı yerinde),
-Ergenlik çağına girmiş,
-Sağlıklı ve parasal olanağı yerinde kimseler hacca gitmekle yükümlü olurlar.
Bu konuda yüce Allah, gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmelerini istemektedir (3/Âl-i İmrân suresi, 97).


Hac ibadetinin yerine getirilmesi için yalnızca yukarıdaki koşullara sahip olmak yetmez. Bunların yanında; haccetmeye giden kişinin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye düşürecek bir nedenin de olmaması gerekir.

İnsan hac ibadetini yaşamında bir kez yapmakla yükümlüdür.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet