7/1.8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret

İnsanların dünyada yaptıkları hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. “Şüphesiz Rabbin, onların her birinin yaptıklarının karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır.” (11/Hûd suresi, 111)

“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.” (6/En’âm suresi, 132)

ALLAH GÜZEL İŞ YAPANLARI ÖDÜLLENDİRECEKTİR

Kur’anıkerim’in çeşitli ayetlerde bize bildirdiğine göre Allah, güzel iş yapanları ödüllendirecektir.

“Allah inanan ve yararlı işler yapanları ödüllendirir, onlar için bağışlanma ve muhteşem bir rızk vardır.” (34/Sebe’ suresi, 4)

Yine Kur’anıkerim’in bize bildirdiğine göre inanıp güzel iş yapanlar, dünyada mutlu olacaklar, ahirette de cennete gideceklerdir.

Cennet, müminlerin yaptıkları iyiliklere göre mutluluk içinde yaşayacakları yerdir. Cennete giden insanlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada ölüm yoktur.

“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs Cennetleri vardır. Orada sonsuza kadar kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.” (18/Kehf suresi, 107-108)

“Doğrusu, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, imanlarından dolayı Rableri doğru yola eriştirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Orada onlar, ‘Ey Allah’ım, sınırsız gücünle ne yücesin!’ diye dua ederler. Birbirlerine ‘Selâm size’ diyerek esenlik dilerler. Duaları ‘Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür.’ diye son bulur.” (10/Yunus suresi, 9-10)

CENNET

Zehra sordu:

Gülleri hiç solmayan,

Kokusu kaybolmayan,

İnsanları ölmeyen

Bir ülke yok mu anne?


Annesi şöyle cevap verdi:

Bizim asıl yurdumuz

Cennetimiz var, kızım.

Gülleri solmaz, çünkü

Her günü bahar, kızım.


Beyaz gülü kar gibi,

Kırmızısı nar gibi,

Kokla beni der gibi,

İnsana bakar, kızım.


Orada her şey olacak,

Mutluluk kucak kucak,

İnsanlar yaşayacak

Sonsuza kadar, kızım.

M. Yaşar KANDEMİR

 

ALLAH KÖTÜLÜK YAPANLARA KARŞILIĞINI VERECEKTİR

Yapılan iyi davranışlar ödüllendirildiği gibi kötü davranışlar da karşılığını bulacaktır. Allah, kötülük yapanlara karşılığını dünyada verdiği gibi ahirette de verecektir.

“O an ve işte orada herkes geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak; herkes Allah’a, o yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek; onların boş hayalleri kendilerini yüzüstü bırakacaktır.” (10/Yunus suresi, 30)

“Yine o gün yüzler vardır. Toz toprak içindedir. Her tarafını karanlık bürümüştür. İşte bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanmamış, Allah’ın buyruğundan çıkmış olanlardır.” (80/Abese suresi, 40-42)

Kur’anıkerim’in bize bildirdiğine göre cehennem Allah’a ve ahiret gününe inanmamış, onun öğütlerine uymamış insanların pişmanlık ve acı içinde yaşayacakları yerdir.

“Kötü iş yapmış olanlara gelince; kötülüğün karşılığı kendisi kadar olacaktır. Onları aşağılanma kaplayacaktır. Onları Allah’a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada kalacaklardır.” (10/Yunus suresi, 27)

Öldükten sonra yeniden dünyaya gelip eksiklik ve hatalarımızı giderme şansımız yoktur. Bunun için yaşadığımız günün her anını değerlendirmeli ve sonsuz mutluluğu kazanmak için çalışmalıyız.

“Bu dünya, yaptıklarımızın yankılanıp bize döneceği bir dağdır.” (Mevlâna)

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet