7/4.3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

Mezhep nedir?

Kelime anlamı; Gidilen yol demektir.

Terim anlamı ise; bir dinin içindeki, görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlar (yollar)dır.

Mezhep sözcüğü “gidilen yol” anlamına gelir. Hem inanç hem de ibadetlerle ilgili ilkeleri farklı yorumlayan düşünce ekolleridir. Mezhep çeşitli nedenlerle ortaya çıkan din anlayışlarının sistemleştirilmiş biçimidir.

Hz. Muhammed’in sağlığında Müslümanlar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında onu Hz. Muhammed’e sorup bir çözüm bulurlardı.

Hz. Muhammed öldükten sonra Müslümanlar karşılaştıkları sorunlarını çevrelerindeki bilgin kimselere sormaya başladılar. Her bilgin kendi bilgi gücüne ve yöntemine göre bu sorunlara çözümler bulmaya çalıştı. Zamanla bu bilgin kimselerin görüşleri toplumların birçoğu tarafından benimsenir hâle geldi. Belli dönemlerde yaşamış İslâm bilginlerinin belli konularla ilgili getirdikleri yorumlar daha sonra sistemleştirilmiş ve mezhepler ortaya çıkmıştır.

Mezhepler arasındaki farklı görüşler ve bunlarla ilgili tartışmalar dinin temel ilkesi ile ilgili değildir. Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in peygamber oluşu, Kur’anıkerim’in Allah’ın kelâmı olduğu gibi konularda farklılık yoktur.

Mezhepler farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmış dinî oluşumlardır.

Mezhepleri özelliklerine göre ikiye ayırabiliriz.

1. İnançla ilgili mezhepler

2. Amelle ilgili mezhepler

Düşünce özgürlüğünün benimsendiği bir dinde farklı mezheplerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuçtur ve gereklidir.

Mezhepler bu özellikleri itibarıyla, İslâm’ın dünyanın farklı bölgelerinde benimsenmesine, kolay uygulanmasına olanak tanımıştır.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet