7/4.3.1. İnançla İlgili Yorumlar

A- Îtikâdî Mezhep (İnançla ilgili mezhepler): İslamın inançla ilgili konularında yorum yapan mezheplerdir.

1. Ehl-i Sünnet (Sünnî’lik): a. Eşarilik, b. Maturîdîlik

2. Şiilik

3. Haricîlik

Eş’ârîlik: İmam Hasan El- Eş’ârî yorumları etrafında oluşmuştur.

Mâturîdîlik: İmam Ebu Mansur Mâturîdî yorumları etrafında oluşmuştur.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet