7/4.3.2. Fıkhi Yorumlar

B- Fıkhî Mezhep (Amelle ilgili mezhepler): İbadetler ve günlük hayatla ilgili konularda yorum yapan mezhepler.

Fıkıh ne demektir?

Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir.

Terim anlamı: "Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir”

İslamda Fıkhî mezhepler hangileridir?

Günümüzde yaygın olan Fıkhî mezhepler

  1. Hanefi Mezhebi
  2. Şafiî Mezhebi
  3. Hanbelî Mezhebi
  4. Mâlikî Mezhebi

Bir de Şiilerin Fıkhî Mezhebi olan

5.  Caferîlik Mezhebi

Mezheplerin Kurucuları Kimlerdir?

Hanefî Mezhebi: İmam Ebu Hanîfe

Şâfiî Mezhebi: İmam Şâfi

Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmed bin Hanbel

Mâlikî Mezhebi.: İmam Malik

Câferîlik Mezhebi: İmam Câfer-i Sâdık

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet