8/1.3.2. İnsanın Çabası:Emek ve Rızık

Allah’ın evrende insan için koymuş olduğu yasalardan biri de insanın çalıştığının karşılığını elde etmesidir. Bunun için dinimiz çalışmayı öğütlemiş, kazanmak için çalışmak gerektiğini bildirmiştir. Çünkü dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşabilmenin yolu çalışmaktan geçmektedir.

Kur’an’da insan-çalışma ilişkisi, aşağıdaki ayette açık bir biçimde belirtilmiştir:

“İnsan ancak çalışmasının karşılığını elde eder. Onun çalışması görülecek, sonra da karşılığı eksiksiz verilecektir.” (53/Necm suresi, 39-41)

İnsan ne için çalışır, çaba gösterirse onu elde eder. İyiyi seçer, iyilik yaparsa iyiyi; kötüyü seçer, kötülük yaparsa kötüyü kazanır. Seçim ve eylemlerinin sorumluluğu da yine insana ait olur.

“Kim doğru ve yararlı iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi zararına işlemiş olur.” (41/Fussilet suresi, 46)

“...Herkes kazancına göre karşılık görür.” (45/Câsiye suresi, 22)

Çalışıp kazanmak, onurlu bir yaşam için vazgeçilmez bir koşuldur. Bu nedenle dinimiz, dünya hayatının boşa geçirilmemesini öğütlemiştir.

“Kişinin yediği en hayırlı lokma, elinin emeği ile kazandığıdır.” (Riyâzussâlihîn, I, 569)

Dinimiz çalışmanın gerekliliğini, rızk, tevekkül ve insanın sorumluluğu konusuyla birlikte değerlendirir.

İnsan evrende geçerli yasaları gözeterek çalışıp çabalamalı, sebeplere sarılmalı, ondan sonra Allah’a güvenmelidir. İnsanın çalışmayı bırakıp tembellik ederek, kendisinin yapması gereken işleri Allah’a havale ettiğini söylemesi doğru bir anlayış değildir.

 

 

 

 

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet