8/3.4. Hz. Muhammed (sav) Danışarak İş Yapardı

Hz. Muhammed yaptığı işleri danışarak yapardı. O, insanlar arasında ayrım gözetmeksizin herkesin görüşünü alırdı. Başkalarına danışma konusunda bizlere  örnek olmuştur. Kur’anıkerim’de bu konuda şöyle buyurulur: “Onların işleri, aralarında danışma iledir.” (42/Şûrâ suresi, 38) “... Ve yapacağın işler konusunda onlarla görüş alışverişinde bulun.” (3/Âl-i İmrân suresi, 159)

Hz. Muhammed aile bireylerine danışarak iş yapmıştır. Kızlarının evlendirilmesinde ai-le bireylerinin görüşlerini almış, ona göre karar vermiştir. Ticaretle uğraştığı dönemlerde de eşi Hz. Hatice ile görüş alışverişinde bulunarak iş yapmıştır.

Hz. Muhammed uzmanlık gerektiren konularda ise bilgili ve yetenekli arkadaşlarına danışmış, ülke sorunlarında kararları daima danışarak almıştır.

Bedir Savaşı’nda, savaş alanının seçimi konusunda Hz. Muhammed bir yer gösterdi. Bunun üzerine arkadaşlarından biri ona, “Burası Allah tarafından size emredilen bir yer midir? Yoksa sizin kendi görüşünüz ve askerî bir taktik mi?” diye sordu. Hz. Muhammed bunun yalnızca kişisel görüşü olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşı, belirtilen yerin uygun olmadığını, düşmana en yakın su kaynağına kadar ilerlemeleri ve orada konaklamaları gerektiğini belirtti. Su kaynaklarını tuttuktan sonra savaşa başlanması düşüncesini önerdi. Hz. Muhammed bunun güzel bir plân olduğunu söyledi ve hemen uygulamaya başladı.

Savaş sonrası esirler hakkında ne yapacağına da arkadaşlarına danışarak karar verdi. Ayrıca Uhud ve Hendek Savaşlarıyla, Hudeybiye Antlaşması’nda da arkadaşlarının görüşlerine başvurmuştur.

Mekkelilerin Medine’ye saldıracakları haberini alan Hz. Muhammed arkadaşlarını topladı. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusunu arkadaşlarıyla görüştü. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir sahabî bir kentin savunması konusunda İran’da  uygulanan bir taktiği anlattı. Bu taktiğe göre Medine’nin etrafında derin ve geniş hendekler kazılarak kent savunulacaktı. Bu taktik Hz. Muhammed’in hoşuna gitti; bu taktiğe göre Medine’yi savundular ve başarılı oldular.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet