8/3.5. Hz. Muhammed (sav) Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

Hz. Muhammed herkese karşı sevgi ve merhametle doluydu. Arkadaşlarını çok sever, kendisine düşmanlık edenlere bile merhamet gösterirdi.

Allah, Hz. Muhammed’in bu özelliklerine dikkat çekmektedir: “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (21/Enbiyâ suresi, 107). Bir başka ayette de, “Ant olsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size düşkündür...” (9/Tevbe suresi, 128) buyurmaktadır.

O, yeryüzündeki herkese karşı merhametliydi. Zengin-yoksul, büyük-küçük, kadın-erkek demeyip herkesin hatırını sorardı. Çocukları çok sever, onlarla ilgilenirdi. Namaz kıldırırken bebek ağlaması duyduğunda namazı kısa tutardı.

Adamın biri Hz. Muhammed’in torunlarını kucağına alıp sevdiğini görünce, “Benim on çocuğum var; daha hiçbirini öpmüş değilim.” dedi. Hz. Muhammed şöyle cevap verdi: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buharî, Edeb, 18) Bir başka hadisinde de, “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Buharî, Edeb, 27) buyurur.


Hz. Muhammed zayıflara, yetimlere ve yoksullara karşı çok nazik ve şefkatliydi. Çevresindeki yardıma muhtaçlara yardım eder, onların gereksinimlerini karşılardı. Yetimlerin başlarını okşar, bağrına basardı. Medine’de yaptırdığı mescitte, yoksulların kalıp eğitim-öğretimlerini devam ettirebilmeleri için “Suffa” denen özel bir yer açtı.

Hz. Muhammed eşine ve çocuklarına karşı çok kibar ve nazik davranmıştır. Herkesin eşlerine ve çocuklarına karşı sevgi ve merhametle davranmalarını istemiştir.

Hz. Muhammed tüm canlılara karşı merhametliydi. Hayvanların da hakları olduğunu insanlara öğretti. Hayvan sahiplerinin hayvanlarına iyi bakmalarını, taşıyabileceklerinden fazla yük yüklememelerini isterdi. Kendisi de öyle yapardı.

Arkadaşlarıyla bir yolculuk sırasında dinlenmek amacıyla bir yerde konakladılar. Bir kuş oradaki ağaçlardan birine yuva yapmıştı. Bazıları kuşun yuvasındaki yavrularını aldılar. Bu-nu gören kuş çırpınmaya başladı. Kuşun bu hâlini gören Hz. Muhammed, “ Kim bu hayvanca-ğızın yavrusunu alıp onu ıstıraba attı? Yavrusunu hemen geri verin!” dedi. (Ebu Davut, Cihat, 122, Nu: 2675)

Hz. Muhammed hoşgörülüydü. Arkadaşlarına da hoşgörülü olmalarını öğütlerdi. “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.” (Ahmet bin Hanbel, Müsned, I, 248)

Kur’anıkerim’de Allah, Hz. Peygamber’e başka insanlara karşı yüce gönüllü ve hoşgörülü davranmasını öğütlerdi. “Affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.” (7/Arâf suresi, 199)

Hz. Muhammed, bütün insanlara karşı şefkat ve merhamet doluydu. Düşmanların kendisine ve ailesine yaptıklarını intikam nedeni olarak görmezdi. Kur'anıkerim’de bu konuda şöyle buyrulur: “...Yine de onları affet, aldırma, çünkü Allah güzel davrananları sever.” (5/Mâide suresi, 13)

Hz. Muhammed’in hoşgörüsüne en güzel örneklerden biri Mekke’nin fethi sırasında ya-şanan olaydır. Mekke’de iken Kureyşliler ona her türlü kötülüğü yaptılar. Fakat o, binlerce kişilik ordusuyla Mekke’ye muzaffer olarak girdiğinde bile hiç kimseden intikam almadı. Kâbe önünde toplanan halka yüksek sesle, “Ey Kureyş topluluğu! Benden ne umuyorsunuz? Size nasıl davranacağımı sanıyorsunuz?” diye sordu. Onlar, “Hayır bekleriz, sen soylu bir dost ve kardeşsin.” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed,  “Bugün ben size Yusuf peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz serbestsiniz, evlerinize gidiniz.” dedi. Mekkelilerin hepsini affetti.

Ebu Cehil’in oğlu İkrime, babası gibi Müslümanlara ve Hz. Muhammed’e karşı en fazla düşmanlık yapanlar arasındaydı. Yaptıkları nedeniyle Mekke’nin fethi sırasında korkup kaçtı. Karısı Müslüman oldu ve Hz. Muhammed’e gelerek İkrime’nin affını istedi. Hz. Muhammed İkrime’yi affetti. İkrime daha sonra gelip Müslüman oldu. O da İkrime’nin Müslüman olmasına çok sevindi.

Hz. Muhammed insanların inançlarına da saygı gösterirdi. Medineli Yahudiler ve Necranlı Hristiyanlar inançlarını rahatlıkla yaşamışlardır. Müslümanların dışındaki diğer insan-ların dinlerini hoşgörü ile karşılama prensibi Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da titizlikle korunmuştur.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet