8/4.4. Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları

Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

DUYU Organları: (Görerek, duyarak, tadarak, dokunarak bazı bilgileri elde ederiz)

AKIL: Düşünerek elde edilen bilgiler

VAHİY: Allah Tarafında bildirilen bilgiler


•Kur'an; duymayı, görmeyi ve bunlarla elde edilen bilgileri akılla değerlendirmeyi esas alır.

Aşağıdaki ayetlerde anlatılmak istenen ortak noktayı bulunuz

"Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor..."

Mülk suresi. 19. ayet.

"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır."

Al-i Imran suresi, 190. ayet.

Allah, duyu organlarını kullanma sorumluluğunu şöyle dile getirir: "Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. "

Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik mi? Biz ora eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi? (Beled Suresi)

  • Göz -> görür
  • Kulak -> İşitir
  • Kalp -> İnanır
  • Akıl  ->  Düşünür, anlar ve kavrar

"Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve (Kur'an'ı) dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri hâlde, "İşittik." diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar ve dilsizlerdir."

•Vahiy bize duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgileri  değerlendirir ve bu sonuçların insanlara faydalı olmasını ister. Elde edilen bilgilerin tutarlı  ve anlamlı olmasını ister.


 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet