DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILABİLECEK MATERYALLER-1
Yazar Bilal Yorulmaz   

Slaytlar

Slaytlar (dia) 35 mm’lik fotoğraf makinesiyle çekilmiş pozitif filmin banyo edilerek teker teker yansıtılmak üzere kesilip plastik veya karton çerçevelere yerleştirilmesiyle elde edilen küçük, saydam fotoğraflardır. Slaytları yansıtmak için kullanılan araca da slayt projektörü denir. Ayrıca, bilgisayar ortamında grafik görüntülerini içeren slaytlar üretmek mümkündür.

               Şekil 6. Slayt Makinesi

Slaytların Yararları

·          “Bir sürecin aşamalar halinde öğretilmesine yardımcı olurlar.

·          Küçük cisimlerin büyük olarak, orijinal nesnelerin gerçek görüntü ve doğal renkleriyle incelenmesine imkân sağlar.

·          Küçük ve büyük grup eğitimleri için kullanışlıdır.

·          Üretimi kolay ve maliyeti düşüktür. Öğretmen ve öğrenciler kaliteli bir kamerayla kolayca ve yüksek kalitede kendi slaytlarını üretebilirler.

·          Kolayca taşınır ve saklanabilirler. İstenildiğinde çoğaltılabilirler.

·          Slaytlar yeniden düzenlenebilir, yenileri eklenebilir, çıkarılabilir veya güncelleştirilmiş resimlerle değiştirilebilirler. Böylece birkaç dizi slayttan amaca uygun pek çok başka diziler oluşturulabilir.

·          Ses bantları ile eş zamanlı hale getirilip (senkronize) konuşma, müzik ve ses efektleri ile desteklenerek sesli slayt programları yapılabilir.

·          Yansıtma zamanı öğrencilerin algılama hızına ve öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemine göre ayarlanabilir.

·          Üretimi, taşınması ve kullanımının kolay olması, farklı ders ve öğretim amaçlarına uygun özel slayt koleksiyonu oluşturulmasını da kolaylaştırmaktadır.”[7]

 

“Slaytların Sınırlılıkları

·          Fotoğrafçılık becerisi gerektirir.

·          Slaytlar film şeritlerinden farklı olarak, teke tek kullanıldıklarından kolayca düzeni bozulabilir. Slaytlar tepsilerine yerleştirildiklerinde dahi, eğer kapama düğmesi gevşemişse kolayca dağılabilirler.

·          Slaytlar toz ve el izlerini kolayca çeker; dikkatsiz saklama ya da elleme slaytlara zarar verebilir.

·          Sunu sırasında iyi bir karartmanın yapılması gerekmektedir.”[8]

Haccın yapılışı, namaz, abdest, çeşitli İslam ülkelerinden resimler vs. bu şekilde gösterilebilir.

Özellikle hac konusu işlenirken kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Haccı çocuklara fiilen gösterme imkânı yoktur. Ancak bu yolla etkili bir bilgilendirme sağlanabilir.

Ayrıca bazı mucizevî olaylar da bu yolla gösterilebilir ( Erciyes Dağı’nda, bal peteğinde, koyun derisinde Allah yazısı gibi).

 

       

     

   

 

 

 

 

Şekil 7. Din Kültürü Dersinde Kullanılabilecek Slaytlara Birkaç Örnek

 

Kapalı Devre TV

“Kapalı devre televizyon, kablo ya da mikro dalga bağlantısı yoluyla bir video ya da stüdyodan doğrudan doğruya sınıftaki izleyiciye gönderilen yayın anlamında kullanılmaktadır.

 

          

 

Şekil 8. Televizyon ve Video Kamera

 

Kapalı devre televizyon yayınlarından öğretimde yararlanılmasının en önemli nedenlerinden birisi çok sayıda sınıfı olan bir okulda aynı dersi aynı anda tüm sınıfların izleme olanağı bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Kapalı devre televizyonla öğretime yer verildiğinde sınıf öğretmenine bazı görevler düşmektedir.

v       Öğretmen her dersten önce öğretilecek konuyu bilmeli, dersin içeriğine ve ünitelerin sırasına yabancı olmamalıdır.

v       Öğretmen, ders izlenirken ana noktaları vurgulamak ve izledikten sonraki tartışma konularını belirlemek için notlar almalıdır.

v       İzleme sırasında öğrencilerin tepkileri, ilgileri ve konuları algılayıp algılayamadıkları gözlenmelidir.

v       Gerektiğinde yayın esnasında açıklamalar yapılmalıdır.

v       İzleme işlemi bitince öğrencilerin ne derece öğrendiklerinin sınanması, bazı önemli konuların, eksik kalmış ya da net olarak anlaşılamamış yerlerin yeniden öğretilmesi gerekir.”[9]

Çocuklara işlenilen konu ile ilgili kısa bir vaaz hazırlatılıp TV’de sunması sağlanır ve bütün okula yayın yapılır. Ayrıca konu ile ilgili çocuklara hazırlatılan dramalar bu TV’de gösterilebilir. Çocukların yaptıkları iyi davranışlar bu TV’de haber yapılıp okula duyurulur ve örnek gösterilir. Her sınıfa belli saatler arasında kendi programını yapma izni verilebilir. Öğrencilerle bu kadar içli dışlı olan bu TV’nin reytingi çok yüksek olacaktır ve okuldaki en popüler şey hiç şüphesiz bu TV olacaktır.

 


[7] Halil İbrahim Yalın, age, sayfa 137.

[8] Halil İbrahim Yalın, age, sayfa 138.

[9] Özcan Demirel ve arkadaşları, age , sayfa 106-107 arası.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet