DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILABİLECEK MATERYALLER-2
Yazar Bilal Yorulmaz   
b) GÖSTERİM TAHTALARI

Kara Tahta

                 “ Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç kara tahtadır. Kara tahta, öğretmenin verdiği sözel mesajların görsel hale gelmesini sağlayan bir araçtır. Üzerinde renkli tebeşirle çizilen şekil, resim ve diyagramlar öğrenmeyi somutlaştırmak için çok sık kullanılan görsel öğretme yoludur.”[1]

Öğretmenin en vefalı materyali kara tahtadır. Her sınıfın vazgeçilmez demirbaşıdır. Bu nedenle tahtaya hâkimiyet çok önemlidir. Dersler kara tahtaya şekiller, şemalar, resimler çizilerek işlenirse daha kolay anlaşılır. Ders daha somut bir hal alır. Görsel zekâsı gelişmiş olan çocukların ilgileri daha çok çekilmiş olur. Tahtaya çizgiler çizilerek adam asmaca oyunu da oynanabilir. Yeni öğrenilen kavramlar tahtaya yazılarak açıklanmalıdır. Böylece kavramın yanlış telaffuzu önlenir.

 

Şekil 9. Örnek Kara Tahta Ders İşlenişi

 

Bülten Tahtası

      “Bülten tahtaları, pratikte üç farklı amaç için kullanılır: Dekorasyon, motivasyon ve öğretim. Öğrenci çalışmalarını sergilemek, bülten tahtalarının motivasyon amacıyla kullanımına bir örnektir. Bülten tahtaları öğretim amaçlı olarak bir konu alanıyla ilgili metin, resim gibi bilgileri sergilemek için kullanılır. Bülten tahtaları, raptiye, toplu iğne ve zımba gibi tutturucuların tahtaya zarar vermeyecek şekilde kullanılabileceği kumaş türü malzemelerle kaplanır.

      Bülten tahtası (Poster gibi sergilerde de aynı şey söz konusudur.) 10–15 metre ya da daha uzaktaki insanların görmesi amacıyla tasarlanırlar. Bu durumda yazı büyüklüğü okunaklılık açısından önem taşımaktadır. Genel bir kural olarak üç metrelik bir görüş uzaklığı için harf büyüklüğü 1,3 cm yüksekliğinde olmalıdır. Bundan sonraki her üç metrelik görüş uzaklığı için yazı boyutu 1,3 cm daha yüksek olmalıdır. Örneğin 9m. uzunluğundaki bir sınıfın en arka sırasında oturan bir öğrencinin bir görseldeki yazıyı rahatça okuyabilmesi için yazı boyutu en az 3,9 cm yüksekliğinde olmalıdır.”[2]

      İşlenilen konular hakkında çocuklara ödev verilerek bülten tahtası oluşturulabilir. Böylece hem çocuklar konuyu araştırır, geliştirir ve öğrenirler hem de bir ürün ortaya koymanın haklı sevincini yaşarlar. Kendi çalıştıkları, yaptıkları bu derse ve konuya da daha çok sahip çıkarlar. Böylece bir taşla 3–5 kuş vurulmuş olur. Bülten tahtasının okul koridorunda sergilenmesi de ayrı bir motivasyon unsurudur. Tahtayı oluşturan öğrencilere gurur verir. Diğerlerini de teşvik eder. Din kültürü dersi konularının her biri farklı bir öğrenci grubuna hazırlatılarak sınıfın tamamı aktif hale getirilebilir. Çocukların kabiliyetine göre resim, şiir, hikâye, bulmaca, karikatür, fıkra vs. hazırlamaları istenir. Gruplar mümkünse farklı kabiliyetlere sahip birer öğrenci alınarak oluşturulmalıdır.

POSTER

Öğrencilere çeşitli sloganlar ve resimlerin bulunduğu posterler hazırlatılmalıdır.” Temizlik imandandır”, “ Temizlik benim her şeyimdir”, “ Ben temiz olmayı severim”, “ İçimi dışımı temizlemeliyim” gibi sloganların vurgulandığı ve güzel resimlerle süslenmiş posterler okulun veya sınıfın çeşitli yerlerine asılmalıdır. Bu materyalleri hazırlayan her öğrenciye not takdir edilmelidir.

 

TEMİZLİK İMANDANDIRPEYGAMBERİMİ ÇOK SEVİYORUM

 

 Şekil 10. Posterler

Çok Amaçlı Tahta

                  “ Bazı okul ve sınıflarda tebeşir tahtaları yerine beyaz tahta olarak adlandırılan çok amaçlı tahtalar bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu tahtalar çok amaçlı kullanılır. Düzgün, plastik yüzeyi, tebeşir yerine silinebilir özel bir kalem kullanılmasını gerektirir. Beyaz yüzeyi ayrıca, film, slayt ve tepegöz saydamlarının yansıtılması için de kullanılır. Bu tahtalardan arka yüzeyleri çelik malzemeden yapılanları, mıknatıslı şekil ve harfleri tutturmak veya resim, afiş, poster gibi görsel materyalleri sergilemek üzere manyetik tahta olarak da kullanılabilir.”[3]


[1] Özcan Demirel ve arkadaşları, age , sayfa 86.

[2] Halil İbrahim Yalın, age, sayfa 144.

[3] Halil İbrahim Yalın, age, sayfa 144.

TEMİZLİK İMANDANDIR                   PEYGAMBERİMİ ÇOK SEVİYORUM
 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet