Kader,Kaza ve İnsanın İradesi (Şematik Anlatım)
Yazar Site Yöneticisi .   

Yaşar Çıraklı ve Muhammet Yılmaz Hocalardan "Kader ve İrade" konularının daha iyi anlaşılması için hazırlanmış şemalar...

Resimleri Büyütmek için üzerlerine Tıklayın!

KAZA VE KADERLE İLGİLİ

ANAHTAR KAVRAMLAR VE AÇIKLAMALAR


KADER (İlim ve İrade Sıfatlarının Yansımasıdır):

Allah’ın ezeli ilmi ile “bilmesi ve istemesi” sonucunda olacak olan şeyleri takdir etmesi/planlamasıdır.

KAZA (Kudret ve Tekvin Sıfatlarının Yansımasıdır):

Olayların zamanı geldiğinde Allah'ın “bilmesi ve istemesi” doğrultusunda meydana gelmesidir.


İRADE

1. Cüz’i İrade :İnsanın “sonlu ve sınırlı”iradesidir.

2. Külli İrade:Allah’ın sonsuz ve sınırsız iradesi/istemesidir.

KÜLLİ İRADE ALANI (KARELİ ALAN):

Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması ile oluşmuş olan alandır. “Biz her şeyi/varlığı bir KADER ile yarattık” ayeti bunu ifade eder. Bunlarda insanın hiçbir rolü/iradesi yoktur. İnsan yaratıldığında CD’nın KARELİ kısmıdolu olarak” yaratılmaktadır. Bu dolu kısma ait olan “kavramları”,  YÜCELİK veya ALÇAKLIK sebebi saymak Allah’ın yarattığı FİİLLERİ “beğenmemek, kibirlenmek” anlamına gelir.

CÜZ’İ İRADE ALANI (GRİ ALAN):

İnsan, “akıl ve irade”yi kullanacak, “vahiy”in ışığında bu alanda imtihan edilecektir. CD’nin GRİ alanı boştur. Ama, Allah “ezeli ilmi” ile “bu alanda nelerin olacağını/olmayacağını” bilmektedir.

* Allah’ın "ilim sıfatının gereği olarak" ‘filmin sonunu" bilmektedir. Allah'ın

bilmesi "o davranışı yapmamızın gerekçesi" değildir. Allah bildiği için yapmıyoruz. Yapacağımız bildiği için kaderimize yazılmıştır.

* CD’nin boş kısmına son nefesimize kadar  SEVAP(+) veya GÜNAH (-) yazılacaktır. Bu anlamda “Her insan, kendi kaderini kendisi çizer” sözü doğru ve isabetli bir sözdür.

*İnsanın görevi; “akıl-irade ve vahiy”  3’lüsünü kullanarak  sürekli olarak Sevap(+)lar yazdırmalıdır.

* Günah (-) yazıldığında da onu elindeki VAHİY KALEMİ ile (+)’ya çevirtmelidir.

* CD’ye daha hayattayken yazdıracağımız bazı güzel davranışlar,  “öldükten sonra da” CD’ye OTOMATİK KAYIT yapılmasını sağlar. (Örnek: “Amel defteri kapanmayan 3 kişi…)

* Bu imtihan alanı “kendi içinde” özgürdür. Ancak Külli İrade’nin de KAPSAM alanındadır.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet