Balığın Karnındaki Peygamber
Yazar seyit ahmet uzun   

Balığın Karnındaki Peygamber 

Dicle nehrinin kıyısında

Çok güzel bir şehir vardı.

Bu şehre Ninova derlerdi.

İnsanları bu güzelliği vereni

Yani yüce Allah’ı unutmuş

Taştan putlara tapıyorlar ve

Onların adına kurban kesiyorlardı.

Böylece Rableri olan yüce Allah’a

Nankörlük ve isyanda bulunuyorlardı.

Ninova şehrinin karanlığını dağıtmak için

Yüce Allah bir peygamber gönderdi.

Yunus peygamberin nuru bir güneş gibi

Şehrin üstüne doğarak orayı aydınlattı.

Rahmeti bir rüzgar gibi esti.

Halkın cehalet kirlerini temizlemek için.

Ey insanlar dedi yüksek sesle

Sizin Rabbiniz tek olan Allah’tır.

Yalnız O’na secde edin ve önünde eğilin.

Başka yardımcınız olmayacaktır.

Sizi yaratan ve size can veren O’dur.

Sizi bu nehirle bereketlendiren yine O’dur.

Putların size hiç faydası yok anlayın!

Ben size gönderilmiş bir elçiyim.

Sözümü dinleyin ve bana itaat edin.

Halk bu sözlere bir anlam veremedi.

Ne demek istiyor bu adam diye

Şaşkın şaşkın yüzüne baktılar.

Sonra da ona karşı sert davrandılar.

Ey Yunus biz putlarımızı terk etmeyiz

Bizim tanrılarımız bize yeter, dediler.

Yunus bu sözlere çok kızdı.

Allah’tan bir emir gelmeden terk etti.

İsyancıların ve nankörlerin şehrini.

Allah’ın kendisini başka bir topluma

Anlayışlı bir halka göndereceğini düşündü.

Bu masum düşünceyle ayrıldı.

Nehrin kenarında yürümeye başladı.

 Ağaçlar rüzgarda dans edercesine

Yapraklarını müzik ritminde sallıyorlardı.

Kuşlar ahenkle ötüşüyorlardı.

Belki de Yunus’a sesleniyorlardı;

Terk etme Rabbinden izinsiz şehri

Ama çok kızmıştı Yunus peygamber.

Öfkeli bir şekilde önüne çıkan bir gemiyle

Terk etmeye hazırlandı asiler şehrini.

Gemi dalgaların arasında süzülüyordu.

Ama birden büyük bir fırtına çıkıverdi.

Gemi batmakla karşı karşıya kaldı.

Gemideki fazla yükler atıldı denize.

Ama yetmedi eşyaların atılması.

Aralarında bir tartışma çıktı.

Ne yapacaklarına karar vermek zordu.

Eşyaları atmak kolaydı.

Ama insanları denize atmak kolay mı?

Hiç kimse razı olmuyordu denize atılmaya.

Sonunda hepsi söz verdiler.

Aldıkları bu karara uymaya.

İnsanlar arasında  kura çekilecek

Kimin denize atılacağı belirlenecekti.

Kura çıka çıka kime çıktı biliyor musunuz?

Allah’tan izinsiz şehri terk eden

Allah’ın şerefli elçisi Yunus’a

Onu tutup şiddetli dalgalarla  

Öfkeyle coşan denize atıverdiler.

Yunus ne olduğunu anlamadan

Kendisini denizin dalgalı kollarında buldu.

Balıklar geçiyordu gözlerinin önünden

Kendisi ise dibe doğru iniyordu.

Ne yapacağını bilmiyordu.

Kurtulması imkansız gibiydi.

Çünkü hem denizin ortasındaydılar

Hem de büyük dalgalar sarmıştı.

Ama bununla da kalmadı sıkıntısı

Birden bire büyük bir balık geldi.

Yunus peygamber çekindi balıktan.

Ama yapacağı bir şey de yoktu.

Kaçması mümkün değildi.

Balık geldi etrafında dolaştı durdu.

Sonunda dibe doğru sürüklenen

Denize  düşmüş  Yunus’u yuttu.

Şimdi sadece denizin dibinde değildi.

Aynı zamanda bir balığın karnındaydı.

Burada Rabbini düşündü.

Ne yaptığını, hatasının ne olduğunu anladı.

Allah yüceliğiyle onu balığın karnında

Bir müddet daha yaşattı.

Bu süre içinde Yunus peygamber

Yaptığı hatasından tövbe etti.

Sen’den başka İlah yoktur Rabbim

Sen bağışlamazsan zalimlerden olurum.

Senin affına ve rahmetine sığınırım

Senden başka ilah yok beni bağışla

Bu şekilde yaptığı hatasını anladı

Rabbimiz Allah da onun yalvarmasına

Rahmetiyle cevap verdi.

Balığın karnında bir müddet kalan Yunus

Allah’ın rahmetiyle sahile atıldı.

Bu sırada Yunus ayrıldıktan sonra

Ninova halkı Yunus’un sözlerini

Tekrar tekrar düşünmüşlerdi.

Onun haklı olduğunu anlamış

Ve onu aramaya çıkmışlardı.

İşte böyle bir güzellik sunulmuştu

Hatasını anlayan Yunus peygambere.

Güneş ışıl ışıl aydınlatmıştı.

Karanlıklar kovulmuş nur dolmuştu.

Rahmet rüzgarları Ninova’da eserek

Şeytanları sürgün etmişti.

İlk defa bir peygamberin halkı

İnkardan dönerek iman etmiş

Helak olmaktan kurtulmuştu.

Kur’an-da anlatılan ilk peygamber kıssası

Yunus peygamberin hayat hikayesidir.

Bu şekilde Rabbimiz Allah, peygamberine

 Bir hatırlatma ve uyarı da bulunmuştu.

Sakın balık sahibi Yunus gibi olma!

Emrimiz gelmeden tebliğimizi terk etme.

Bu uyarı hepimize yapılmıştır.

Allah’a ibadetten sıkıntı duymak

Ve O’ndan uzaklaşmak doğru değildir.

Kim O’nun rızası için sabreder

Ve azimle emirlerine sarılırsa

Allah onu nimetleriyle donatırdı.

Hem de hiç farkında olmadığımız yerden.

Selam Allah’a itaatte sabırlı olan

Tüm kulların üzerine olsun.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet