4/5.3. Allah Yarattıklarını Sever

Allah, tüm varlıkları ya-ratmıştır: “Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık.” (15/Hicr suresi, 85) “Allah; geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır.” (21/Enbiyâ suresi, 33) “Ey insanlar! Sizi biz yarattık…”(49/Hucurât suresi, 13)

Allah, yarattıklarını sever. Bu, birçok ayette belirtilmiştir: “Rabbim çok merhametlidir, çok sever. ” (11/Hûd Suresi, 90)

Allah'ın bir İsmi de el-VEDÛD'dur: Çok seven ve sevilen anlamındadır.

VEDUD (Sevginin Kalbi)

Bir gün, peygamberimizin yanına bazı insanlar gelmişti. Bunların içinde bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. Bu kadın, kendi çocuğunu bulunca hemen onu alıp bağrına bastı. Bu yüksek sevgi ve şefkati görünce peygamberi-miz: “Şu kadın çocuğunun zarar görmesini is-ter mi?” diye sordu. Peygamberimizin yanında bulunanlar: “Hayır, istemez” dediler. Bunun üzerine peygamberimiz, “İşte Allah, kullarına bu kadının çocuğuna olan sevgi ve şefkatinden daha merhametli ve şefkatlidir.” buyurdu. (Bu-harî, Edeb,18)

Allah’ın güzel adları vardır. Bunların her biri doğrudan veya dolaylı olarak Allah’ın yarattıklarını sevdiğini dile getirmektedir. Söz gelimi Allah’ın  “çok seven” anlamında bir adı vardır. Allah’ın bir başka adı da “yarattıklarına yaşama-ları için gerekli olan her şeyi veren” anlamına gelmektedir.

İnsanların ve diğer canlıların birbirini sevmesi de Allah’ın yarattıklarını sevdiği-ni gösterir. Çünkü sevgiyi yaratan ve bu güzel duyguyu yarattıklarına veren Allah’tır. Canlılar, katlanılması zor pek çok duruma sevgi sayesinde katlanmaktadır. Annenin ço-cuğuyla ilgili zorluklara katlanması bunun en güzel örneğidir.

Allah’ın bize olan sevgisini artırabilmemiz, iyi insan olmamıza bağlıdır. Allah, kendisine inananları ve yararlı işler yapanları sever: “...Allah güzel davranışta bulunanları sever.” (3/Âl-i İmrân suresi, 134)

KLİP İZLEYELİM: "Sevgiyi yaratan Allah'ım..."

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet