5/2.7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

Niçin İbadet Ediyoruz?

Allah bizi yoktan var etmiştir. Diğer canlı-lardan farklı olarak bize akıl vermiş ve bizi seçkin bir duruma getirmiştir.

Bize birçok nimet veren Allah’a teşekkür etmemiz gerekir. Allah’a teşekkür etmenin en güzel yolu ona ibadet etmektir.

Allah bizden kendisine ibadet etmemizi istemektedir: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz...” (2/Bakara suresi, 21) Allah’a ibadet etmekle yaratılış amacımıza uygun davranmış oluruz. Böylece Allah’ın  sevgisini kazanır, kendisine kulluk edenler için hazırladığı ödüle lâyık oluruz.

İbadet etmekle Allah'a karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu da bize huzur ve mutluluk verir. “...Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (13/Ra’d suresi, 28)

İbadetler yalnızca Allah için, onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. “De ki: Benim namazım, ibadetim, ... hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (6/En’âm suresi, 162) Bununla birlikte ibadetlerin bireysel ve toplumsal yararları vardır.

İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:


İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir. İbadetler insanın Allah’a olan bağlılığını ve saygısını geliştirir. Allah’a saygılı olan insanlar ise  onun kullarına hatta bütün yarattıklarına karşı saygılı davranırlar.

  • Sürekli ve düzenli olarak yapılan ibadetler insanın düzenli olma ve görev bilinci kazanmasına katkıda bulunur.
  • Bazı ibadetlerin belirlenmiş vakitleri vardır. Belirlenen vakitlerde ibadet etmek insana zamanı iyi kullanmayı öğretir.
  • İbadetlerde süreklilik esastır. Bu bakımdan ibadetler insanı sabırlı olmaya alıştırır.
  • Genel olarak ibadetler insanı kötülüklerden, zararlı işlerden uzaklaştırır. Allah Kur’anıkerim’de şöyle buyurur: “Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Gerçekten namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar.” (29/Ankebût suresi, 45)
  • İbadetler insanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunur.

Dinimizin emrettiği ibadetler, sevap kazandıran eylemler olmakla birlikte davranışlarımızı güzelleştiren programlardır. Her bir ibadetin güzel huy ve davranışlarımıza olumlu etki eden çeşitli yönleri bulunmaktadır.

Örneğin zekatı düşünelim. Zekat, Allah’ın zengin olan Müslümanlara farz kıldığı bir ibadettir. Zekat veren biri, Allah’ın emrini yerine getirdiği için çok sevap elde eder ve O'nun hoşnut olduğu bir kimse olur. Bununla birlikte davranış yönünden pek çok kazançları olur. Örneğin:

Para kazanma hırsı, zamanla insanı bencil, acımasız ve hak tanımaz biri haline getirebilir. Zekat vermekle insan, kendini bu tehlikelere karşı korur; paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir.

Zekat örneğinde olduğu gibi namaz, hac, oruç ibadetlerinde de insan davranışlarını güzelleştirmeye yönelik pek çok yararlar vardır. İnanan bir insan, ibadetlerini düzenli ve amacına uygun olarak yerine getirdiğinde Allah’ın da beğendiği mükemmel bir ahlaka sahip olmuş olur. (Anlatım: Y.Doç.Dr. Ali Kuzudişli - www.dinibil.com )

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet