6/1.1.2. Peygamberlerin Nitelikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri

Sıdk: Doğru olmak

Emanet: Güvenilir olmak

Fetanet: Akıllı ve Zeki

İsmet: Günah işlemekten kaçınan

Tebliğ: Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara iletmek

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Bütün peygamberlerin

DOĞRULUK sıfatları;

Sadakat bu erlerin

Manevî hayatları.


Peygamber de insandır.

Bir sıfatı EMANET;

İtimada şayandır,

Beklenemez ihanet.


TEBLİĞ; bildirmek, yaymak

Aldığı emirleri.

Tüm peygamberlere bak

Bu hususta ileri.


Bütün peygamberlerde,

Bir nitelik FETANET;

Her işte ve her yerde

Anlayış ve metanet...


Allah’a hizmet işi,

Ümmet ile beraber;

Üstün vasıflı kişi

Büyük insan PEYGAMBER...

Enver TUNCALP

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet