6/1.1.4. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

Peygamberlere Allah tarafından gönderilen mesajlar, aynı amaca yöneliktir: İnsanların yaratılıştan getirdikleri güzel özellikleri koruyup geliştirmelerine rehberlik etmek. Onun için peygamberlere gelen mesajlarda amaçları bakımından bir çelişki bulunmaz.

Peygamberler  insanları doğru düşünce, tutum ve davranışlara yönlendirmektedirler.

Peygamberlerin zamanları ve yerleri farklı olsa bile, gerçekleştirmek istedikleri hedef aynıdır.

“Deyin ki: Allah’a inandık. Bize indirilene de, bizden önce İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve diğer peygamberlere indirilene de inandık. Onlar arasında bir fark olmadığına inanırız. Biz Müslümanlarız.” (3/Âl-i İmrân suresi, 84)

“Ey Muhammed! Bu sana vahyettiğimiz, öncekileri doğrulayan gerçek kitaptır.” (35/Fâtır suresi, 31)7

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet