Küresel ahlak mı, İslam ahlakı mı?

Akif CEMİL

21-02-2017 06:09


Zinaya haram olduğu için mi, ilişkilerde sorun teşkil edeceği için mi yaklaşmazsınız? Hırsızlık, yalan, içki ve hıyanetten; günah olduğu için mi uzak kalıyorsunuz yoksa toplum ve ceza korkusundan dolayı mı? İnancınıza göre farklı cevaplar verebilirsiniz. Ama bir Müslüman öncelikle Rabbinin ve Peygamberinin bu konudaki emir ve yasaklarına bakarak cevap verir, tavır alır. Dolayısıyla bu ilke yüz yıl, on yüz yıl önce de bugün ve kıyamete kadar da böyledir.

Son yıllarda sıkça kullanılan bir kelime olarak küreselleşme, beraberinde bazı anlayışları da getirmekte. Bu anlayış, planlı ve plansız olmak üzere iki türlü gelişmektedir. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan bir kavram da “küresel ahlak” kavramıdır. Hristiyan ilahiyat profesörü Hans Küng tarafından ortaya atılan bu kavram ile dünya üzerinde farklı din mensupları ve kültürler tarafından paylaşılan ortak ahlaki değerlerin ve etik standartların tek bir zihniyet ve uygulama çerçevesi içerisinde buluşturulması hedeflenmektedir. Hatta 4 Eylül 1993'te toplanan Dünya Dinler Parlamentosu (?) “Küresel Ahlak Deklarasyonunu” yayınladı.

Yeni bir disiplin olarak karşımıza çıkan, ülkemizdeki bazı din eğitimcileri tarafından da savunulan küresel ahlak eğitimi aktivistleri/akademisyenleri, şu esasları önemsediklerini ifade ederler: Çoğulculuk, pozitif alternatifler sunma, küresel nitelikli sorunlara cevap, insani ve evrensel değerlere öncelik, küresel tarih çalışmalarını öngörme, hedef kitlede genişlik, din eğitimcileri aktif, disiplinlerarası bir işbirliğini önemseme, hümanistik bir anlayışa sahip olma…

Herkesin kabul edeceği gibi bugün dünyada, İslam dünyasının da dışında olmadığı, bir ahlak krizi yaşanmaktadır. Cinsellik sorunu (ABD'de liseli gençlerin yarısı, evlilik öncesi bayanların % 75'i lisede cinsel deneyim yaşıyor. Sonra İngiltere geliyor.) Cinsellik yoluyla geçen hastalıklar, şiddet ve cinayet, intihar olayları, alkol ve uyuşturucu kullanımı, dışlanmışlık ve yalnızlık, çağdaş kölelik (düşük ücret, seks köleleri, kaçırılıp çalıştırılanlar…); geleneksel aile yapısının bozulması (feminizm etkisi, evlilik dışı yaşam, sevgili edinme, boşanma, baba yokluğu, klinik ve sosyal sorunlar, cinsel istismar, kürtaj); yabancılaşma (kendileri ve toplumla uyumsuzluk, şiddet yanlısı ve sadistler, tek başına yaşam); eşitsizlikler (çocuk ölümlerinde, yaşam süresindeki, eğitim alanındaki, sağlık alanında eşitsizlik…); nüfus ve ekolojik denge sorunu, çevre kirliliği sorunu (orman alanlarının yok edilmesi, çevre kirliliği, su ihtiyacı); askeri silahlanma, savaş ve çatışmalar, (açlık ve yoksulluk, cehalet ve eğitimsizlik, insan hakları ihlalleri, ırkçılık ve cinsiyet ayrımı, sosyal sınıflarda adaletsizlik, adil olmayan paylaşım…)

Bu ve benzeri sorunlar alabildiğine yaşanmaktadır. Bunlara her dinin kendince verdiği bir cevap bulunmaktadır. Son evrensel din İslamiyet de bu konulara köklü ön tedbirler önermiş ve çözümler, kurallar getirmiştir. İnsanın fıtrî yapısını koruma ve sürdürme esaslı ilkeler içeren İslamiyet; uyulduğu takdirde aklıselim olan herkesin benimseyeceği güzellikler sunmaktadır. Ancak bir hedonizm batağında debelenen, heva ve heveslerini ilahlaştıran modern insan bu hakikatlere yanaşmak istememektedir. Durumdan da rahatsız olan bazı çevreler ise küresel ahlak icadıyla kulağı tersten göstermeye, hedef saptırmaya çalışmaktadır.

Lafı uzatmaya gerek yok. İslam'ın adını anmaktan ve onu kabul etmekten de korkmaya gerek yok. İslam; insan fıtratına, sosyal düzene en uygun kuralları getirmiştir. Huzur, saadet ve barış ortamı isteniyorsa Allah'ın bu son, ezeli ve ebedi dinine kulak kabartmaktan başka çare yok! Din eğitimcilerimizin de komplekse kapılmasına gerek yok! Açık ve net bir şekilde İslam ahlakının temel ilkelerini insanlığa sunmaları gerekir.

Küresel ahlak? Hadi canım sen de… İşte İslam ahlakı ve onun en büyük temsilcisi Hz. Muhammed (sav)…

SEÇMELİ DERSLER…

Vakit yaklaştı. Öğrenciler, veliler, öğretmen ve idareciler dikkatli olun. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçme zamanı.

Veliler, çocuklarınıza din, ahlak ve değerler alanındaki dersleri seçtirmek için uyanık olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i ileri seviyede öğrenmeleri için gereken hassasiyeti göstermeli, işi gevşek tutmamalıdır.

Okul idaresi, dersi okutacak öğretmen şimdilik okulda yok diye seçmezlik yapmamalı, veliye engel çıkarmamalıdır. Bu yıl olmayan branş öğretmeni gelecek yıl olabilir. Veya ücretli öğretmen getirtilebilir.

İdarecilerin paket seçmeli ders uygulamaları gerekçesiyle dini derslerden çocuğunu mahrum etmemelidir.

Yaz döneminde kuran öğrendi/öğrenir bahanesiyle başka derslere yönelmemelidir.

STK'lar konunun takipçisi olmalı, meseleye sahip çıkmalıdır.

Müftülük mensupları cemaate bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermelidir.

Müsbet medya, gereken hatırlatmaları yaparak konuyu günde de tutmalıdır.

Geniş bilgi için bakınız:

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ, Küresel Ahlak Eğitimi, Dem Yay, İstanbul, 2013

http://www.academia.edu/22711340/KÜRESEL_AHLAK_nedir

 

Milat Gazetesi

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE