PEYGAMBERE İTAATE ŞİRK DİYEN KAFAYA YAZIKLAR OLSUN!

Dr. Mehmet SÜRMELİ

01-12-2017 18:02


Dinimizde mutlak itaat Allah’a ve Resulünedir. Çünkü resule itaat onu gönderene itaattir. Buradan yanlış bir yargıya vararak Peygambere itaatin şirk olduğunu söylemek cehalettir. Zira İslâmî ilimlerin metodolojisini bilmeyen bazı kimseler bu tip bir düşünce ve yargıyla Kur’an’ın bile söylemlerine aykırı hareket ettiklerini farkında değiller. Kur’an ve sünnet karşıtı bu düşünceden bu zevatı kurtarmak gerekir. Hâlbuki Peygambere itaat etmeyenin Allah’a da itaat etmediğine dair onlarca ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulmuştur: “مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا” “Kim Peygambere itaat ederse Allaha itaat etmiş olur; (Allah’ın ayetlerinden)yüz çevirenlere gelince, Biz seni onlara bekçilik yapman için göndermedik.”[1] Aynı ayete tefsiri anlam ise şöyle verilmiştir: “Resulullah’a itaat eden, tebliğ ettiği Kur’an’a, teşriine, sünnetine uyup uygulayan Allah’a itaat etmiş olur. Bilesin ki, Kur’an’a ve sünnetine itaatten yüz çevirenler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmeye devam edenler, elimizden kurtulacaklarını zannetmesinler. Biz seni onların üzerinde koruma, denetim ve zabıta memuru olarak görevlendirmedik.”[2]Ayetler açık biçimde Allah’a ve peygamberine itaatin zorunluluğunu emrederken, diğer insanlara itaati mutlaklaştırmak ancak şirk olabilir. Tekraren ifade etmekte yarar görüyoruz; Allah’ın elçisine itaati şirk sayan bir delil bulmak imkânsızdır. Esasında bu fasit düşüncenin arkasında Peygamber Efendimizi sıradan bir hâle getirmek ve onun sünnetini işlevsiz kılmak fikri vardır. Misyoner güdümlü bir düşüncedir. Fakat sözde tevhid formunda, cahillere yutturulmuştur. Evindeki hanımına veya memuriyette amirine itaat eden ve karşılarında el pençe divan duran adamların Allah’ın Peygamberine itaati şirk diye ifade etmelerinin izah edilebilir bir tarafı yoktur. Bu konuda unutulan taraf şudur; hiçbir peygamber ve Peygamberimiz ümmetine haram ve çirkin bir şeyi emretmemiştir. Bütün peygamberler ilahi denetim ve emirle sadece marufu emretmişlerdir. Bu inceliği kavrayabilen bir insanın Peygambere itaat hususunda söz sarf ederken daha dikkatli olması gerekmez mi? Unutmamak gerekir ki herkesin idrak ve kavraması marifeti oranındadır. Hz. Ali’yi de Allah’ın ahkâmına göre hükmetmiyorsun diyen cahil bir güruh şehid etmişti.

 

[1] Nisa 4/80; ayrıca bak: Nisa 4/51, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 80, 83, 105, 115, 166 vb.

[2] Tekin, Ahmet, Kur’an Meali.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE