Peygamberimizin Kur’an’ı açıklaması

Akif CEMİL

12-10-2017 01:14


Allah Resulü (sav)’nü önemli bir vasfı “Mübîn” olmasıdır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim’de 119 yerde geçmektedir. Sadece Peygamber Efendimizin bir sıfatı değil aynı zamanda Yüce Allah’ın sıfatı olarak da geçmektedir.

 

Sözlükte; açık ve zahir olmak, beyan etmek, izah etmek, açıklık getirmek gibi anlamlara gelen bu kavram; Allah’ın bir sıfatı olarak; varlığı aşikâr olan, gizli olmayan, hakkı izhar eden, gerçeği beyan eden Allah demektir.

 

Peygamber Efendimiz (as)’in bir isim/sıfatı olarak ise; peygamberliği kesin olan Hz. Muhammed’in, getirdiği mesajla, hak ile batılı net olarak birbirinden ayırması ve bu doğrultuda açık bir peygamberlik vazifesi yapmasıdır.

 

Mübeyyin; Allah’ın gönderdiği hak dini açıklayıcı, beyan edici olan.

 

Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü (sav)’nün bu vasfını gayet açık bir şekilde belirtmektedir.

 

“Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan (Mübîn) bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim.” (Zuhruf 43/29)

 

“Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için (linübeyyine) ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.” (Nahl 16/44)

 

Efendimiz (as)’in Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği apaçık belli ve kesindir.

 

Hakkı batıldan, helali haramdan, hayrı şerden açıklayandır.

 

O’nun risaleti açıktır.

 

Getirdiği mesajlar, net ve anlaşılırdır.

 

Vazifesi, mucizelerle desteklenmiştir.

 

O; 23 yıllık nübüvvet yolculuğunda hiç kapalı, imalı konuşmamış, mesajlarını açık ve seçik olarak ifade etmiş, anlaşılmayan konuları tekrar tekrar beyan etmiş, neyin hak neyin batıl olduğunu, hiçbir komplekse ve hesaba girmeden açıklamıştır.

 

O’nun görevi sadece bir nakilcilik, Allahtan aldığını kuru kuruya aktarmak değildir.

 

Allahtan aldıklarını özümseyerek yorumlama, yeni hükümler getirme, Kur'an-ı Kerim’i anlaşılır kılma ve güzel örnek olma vasfı, Peygamberimizin en önemli özelliğidir. Bu manada hadis/sünnet, İslam’ın ikinci kaynağı olarak kabul edilmiş ve dinin olmazsa olmazları arasında yer almıştır. Zayıf veya uydurma bazı hadislere bakarak, kimi çevrelerin hadise dudak bükmeleri, adeta peygambersiz bir Müslümanlık düşünmeleri, tasarlamaları ne kadar acı ve düşündürücü bir sapıklıktır.

 

O, mübîndir, mübeyyindir.

 

Getirdiği net ve anlaşılır bilgiyle, hakkı bize beyan eden Allah Resulü (sav)’ne sonsuz selat ve selam olsun.***

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Cemil GÜL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE